Wersja do druku

Udostępnij

W dniu 18 maja br. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nowy priorytet – Zamówienia kompozytorskie w ramach Programu MKiDN Kolekcje.

Instytucją zarządzającą priorytetem jest Instytut Muzyki i Tańca.

Celem priorytetu Zamówienia kompozytorskie jest tworzenie nowych dzieł muzycznych oraz pierwsze wykonania tych dzieł, ich popularyzacja i udostępnianie w przestrzeni publicznej, a także ich wykorzystanie jako narzędzia edukacji kulturalnej i artystycznej. Przedmiotem wniosków są dzieła autorstwa kompozytorów z Polski lub zagranicy których premiera dzieł będzie miała miejsce w Polsce lub za granicą.

Priorytet Zamówienia kompozytorskie jest pierwszym systemowym przedsięwzięciem na rzecz stymulacji twórczości muzycznej i obecności powstałych w wyniku realizacji projektu dzieł w przestrzeni publicznej. Powstałe w ramach priorytetu dzieła poprzez szerokie udostępnianie w przestrzeni publicznej posłużą jako cenne narzędzia edukacji kulturalnej i artystycznej, przyczyniając się do zwiększenia społecznej obecności muzyki i budowania jej związków z różnymi kręgami odbiorców, w tym z dziećmi i młodzieżą.

Wnioski do priorytetu Zamówienia kompozytorskie mogą składać państwowe i samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Budżet priorytetu wynosi 2 000 000 zł.

Składanie wniosków do nowego priorytetu za pośrednictwem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta (EBOI) będzie możliwe od 25 maja br. Nabór wniosków potrwa do 29 czerwca br.

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem programu i instrukcją składania wniosków za pośrednictwem systemu EBOI, dostępne są na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodowegoPriorytet Zamówienia kompozytorskie.

 

WYNIKI NABORU

LISTA POZYTYWNIE ROZPATRZONYCH ODWOŁAŃ

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

UMOWA LICENCYJNA BENEFICJENT-TWÓRCA (kompozytor, współautor)

UMOWA LICENCYJNA BENEFICJENT-WYKONAWCA (muzyk, reżyser, aktor, tancerz)

RAPORT ROZLICZENIOWY – formularz w Excel

RAPORT ROZLICZENIOWY – formularz w EBOI

UMOWA Z MKiDN – ZAŁĄCZNIK NR 2

UMOWA Z MKiDN – FORMATY, KODEKI, METADANE

WPROWADZENIE DO PRIORYTETU

REGULAMIN

WNIOSEK WZORCOWY

OŚWIADCZENIE KOMPOZYTORA/WSPÓŁAUTORA

 

STATYSTYKA PROGRAMU