Narodowy Instytut Muzyki i Tańca ogłasza wyniki naboru wniosków do Programu Wydawniczego w edycji 2024.

Wersja do druku

Udostępnij

Komisja w składzie:

Urszula Loba-Wilgocka – ekspertka zewnętrzna, przedstawicielka Polskiego Forum Choreologicznego
dr hab. prof. AM Jacek Owczarek – ekspert zewnętrzny, przedstawiciel środowiska akademickiego
Aleksandra Stanisławska – ekspertka zewnętrzna, przedstawicielka Centrum Edukacji Artystycznej

zarekomendowała do realizacji cztery projekty, które uzyskały największą liczbę punktów:

  1. Wpływ choreografii na osobowość i kreację twórczą tancerza w oparciu o własne doświadczenia w pracy nad tytułową rolę w balecie „Spartakus” Arama Chaczaturiana Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum – 15 900 zł
  2. Edukacja w sztuce tańca Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina – 30 000 zł
  3. Sytuacja tancerzy na rynku pracy w Polsce – problemy, wyzwania, propozycje rozwiązań Fundacja Rezonanse Kultury – 25 000 zł
  4. Taniec w badaniach performatywnych Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego –  19 510 zł

Jednocześnie Komisja zwróciła się do Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca z prośbą o zwiększenie budżetu przewidzianego w tegorocznej edycji Programu do kwoty 90 410 zł.

Zgodnie z postanowieniami § 2 pkt 10 i pkt 12 Regulaminu Programu Wydawniczego – edycja 2024 Dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca podjął decyzję o zwiększenie budżetu i zatwierdził do realizacji rekomendację Komisji.