Do 10 czerwca można składać wnioski do Programu „Wspieranie aktywności międzynarodowej” w edycji II/2024. W tym roku wsparcie finansowe na realizację pojedynczego projektu zostało podniesione do 8 tys. zł brutto. Program podzielono na dwie edycje, zwiększając dwukrotnie liczbę projektów możliwych do zrealizowania łącznie w obu naborach, względem ubiegłorocznej edycji.

Wersja do druku

Udostępnij

Celem Programu jest podnoszenie kwalifikacji, kompetencji, zwiększanie zasobów zawodowych osób profesjonalnie zajmujących się tańcem w formie udziału w aktywnościach odbywających się zagranicą, w tym także w trybie on-line. O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in. zawodowi artyści tańca, kadra pedagogiczna, naukowo-badawcza, menadżerska i producencka związana z tańcem, a także studenci.

Istotne szczegóły i zmiany w edycji II/2024 Programu „Wspieranie aktywności międzynarodowej”:

  • Umożliwienie aplikacji większej liczbie wnioskodawców poprzez zniesienie obostrzenia rocznej przerwy w aplikowaniu do Programu osób, które otrzymały wsparcie w 2023 roku.
  • Poszerzenie rodzajów aktywności zagranicznej, co w rezultacie umożliwi udział w:

– warsztatach

– aktywnościach artystycznych (np. rezydencjach)

– seminariach

– specjalistycznych szkoleniach

– targach

– platformach tańca

– case studies

– wizytach studyjnych, networkingowych i sieciujących

– kwerendach naukowych

– działaniach naukowo-badawczych

Wśród wymienionych uprawnionych wnioskodawców mogą być także studenci/tki.

Planowany budżet Programu w edycji II/2024 wynosi 88 000 zł brutto.

W ramach Programu w edycji II/2024 Narodowy Instytut Muzyki i Tańca dofinansuje zakwalifikowane projekty maksymalną kwotą 8 000 zł brutto.

Termin składania wniosków upływa 10 czerwca 2024 r. o godz. 23:59:59.

31 maja o godzinie 12:00 w formie on-line odbędzie się spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych naborem do edycji II/2024. Podczas spotkania postaramy się rozwiać wszelkie wątpliwości związane z regulaminem, umowami, wnioskiem i sprawozdaniem. Spotkanie odbędzie się na platformie Teams – LINK DO SPOTKANIA znajduje się TUTAJ.

Formularz aplikacyjny do Programu jest dostępny w elektronicznym systemie Witkac (www.witkac.pl). Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w elektronicznym systemie Witkac.

Ogłoszenie wyników naboru zostanie opublikowane na stronie internetowej Instytutu www.nimit.pl nie wcześniej niż 1 lipca 2024 r. a wnioskodawcy wybranych do realizacji projektów zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji drogą elektroniczną na podany we wniosku adres e-mail.


Osoby odpowiedzialne za program:

dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. ucz. – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki

Maria Opałka – Kierownik Działu Impresariatu Tańca

Patrycja Alenkuć – Specjalistka ds. Impresariatu Tańca, Managerka Programu, tel.: +48 785 180 000, mail: wspieranie.aktywnosci.miedzynarodowej@nimit.pl