Tegoroczną edycję programu Przestrzenie Sztuki Taniec poprowadzi jednak pięciu operatorów. Program jest realizowany od 2020 roku przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego i Narodowy Instytut Muzyki i Tańca z funduszy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wersja do druku

Udostępnij

Rekomendacja wniosków do realizacji dokonana na posiedzeniu Komisji w dniu 20 kwietnia 2023 nie była zbieżna z wynikami oceny punktowej wniosków.

W związku z tym Komisja na kolejnym posiedzeniu, które odbyło się 16 maja 2023 roku, zgodnie z Regulaminem Programu zweryfikowała wcześniejszą rekomendację w taki sposób, aby wynikała bezpośrednio z dokonanej uprzednio oceny punktowej wniosków.

W następstwie przeprowadzonej weryfikacji Komisja Konkursowa na podstawie przyznanej punktacji zarekomendowała do realizacji wnioski złożone przez następujących Wnioskodawców (wg. kolejności średniej liczby punktów z ocen wszystkich ekspertów):

1. Kielecki Teatr Tańca i Centrum Kultury w Lublinie,

2. Fundacja Rozwoju Sztuki Tańca, Białostocki Teatr Lalek i Białostocki Ośrodek Kultury,

3. Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku,

4. Katowice Miasto Ogrodów Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek,

5. Wrocławski Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego.

Dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca zatwierdził do realizacji zweryfikowaną rekomendację Komisji Konkursowej.


Przestrzenie Sztuki to program powołania ogólnopolskich, interdyscyplinarnych centrów kultury, prowadzonych we współpracy ministerstwa, samorządów, organizacji pozarządowych, uczelni artystycznych oraz sektora prywatnego i opierających się na istniejących instytucjach kultury, rozwijany pod auspicjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego.

Program ma charakter interdyscyplinarny i włączający różne dziedziny działalności artystycznej. Zapewnia przestrzeń z odpowiednią infrastrukturą do tworzenia prezentacji dla lokalnych środowisk artystycznych. W jego ramach będzie zarazem prowadzona działalność edukacyjna i animacyjna, angażująca społeczności lokalne.

Przestrzenie Sztuki – dowiedz się więcej