Wersja do druku

Udostępnij

OGŁOSZENIE

Mamy przyjemność poinformować, że zaproszenie do udziału w międzynarodowych laboratoriach Dance Air w Hadze organizowanych w dniach 15 listopada-30 listopada 2019 realizowanych na miejscu przez Holland Dance Festival otrzymały artystki:

Tatiana Cholewa i Patrycja Nosowicz

oraz jako artystka wspierająca, Dominika Feiglewicz.

Serdeczne gratulacje!

Organizatorami projektu „Taniec i Niepełnosprawność: przekraczanie granic” są Instytut Muzyki i Tańca i British Council. Laboratoria są częścią międzynarodowej współpracy w ramach projektu „Europe Beyond Access” realizowanego przy wsparciu programu Kreatywna Europa, finansowanego przez Unię Europejską. Laboratoria są realizowane w ramach programu współpracy „Teatr-Taniec-Niepełnosprawność” przez Instytut Muzyki i Tańca, British Council i Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego.

fot Aleksander Joachimiak

13.08.2019

OGŁOSZENIE

Mamy przyjemność poinformować, że Tatiana Cholewa i Katarzyna Żeglicka, artystki, które brały udział w laboratoriach tańca „Taniec i Niepełnosprawność: przekraczanie granic” w dniach 9-11 sierpnia 2019, zostały zaproszone do udziału w międzynarodowych laboratoriach w Maastricht organizowanych w dniach 29 września – 5 października 2019 przy festiwalu Dutch Dance Days realizowanych na miejscu przez Holland Dance Festival.

Serdeczne gratulacje!

Organizatorami projektu „Taniec i Niepełnosprawność: przekraczanie granic” są Instytut Muzyki i Tańca i British Council. Laboratoria są częścią międzynarodowej współpracy w ramach projektu „Europe Beyond Access” realizowanego przy wsparciu programu Kreatywna Europa, finansowanego przez Unię Europejską. Laboratoria są realizowane w ramach wieloletniego programu współpracy „Teatr-Taniec-Niepełnosprawność” przez Instytutem Muzyki i Tańca, British Council i Instytutem Teatralnym im. Z. Raszewskiego.

fot. Wojtek Turzański Mechtal Calling

12 lipca2019

OGŁOSZENIE WYNIKÓW NABORU

w ramach naboru na laboratoria „Taniec i Niepełnosprawność: przekraczanie granic” organizowanego w partnerstwie przez Instytut Muzyki i Tańca i British Council w ramach projektu „Europe Beyond Access” realizowanego przy wsparciu programu Creative Europe, finansowanego przez Unię Europejską.

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na laboratoria „Taniec i Niepełnosprawność: przekraczanie granic” wpłynęło 105 zgłoszeń.

Komisja złożona z:

– Beaty Grzelak-Szwedy – przedstawicielki Bytomskiego Teatru Tańca i Ruchu ROZBARK,

– Danuty Janickiej-Mierzwy – przedstawicielki British Council UK, koordynatorki projektu „Europe Beyond Access”,

– Roberta Zarzeckiego – eksperta zewnętrznego, przedstawiciela Fundacji Widzimy Inaczej,

– Karoliny Dziełak-Żakowskiej – przedstawicielki Instytutu Muzyki i Tańca, koordynatorki projektu „Taniec i Niepełnosprawność: przekraczanie granic”

zarekomendowała 3 piętnastoosobowe listy  uczestników, biorąc pod uwagę odpowiedzi na pytania przedstawione w formularzu zgłoszeniowym, dotyczące kryteriów takich jak: doświadczenie w dziedzinach związanych z ruchem, motywacja do udziału w warsztacie, możliwość wykorzystania wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie warsztatów.

 

Zastępca Dyrektora Instytutu Aleksandra Dziurosz na podstawie rekomendacji Komisji podjęła ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu do udziału w laboratoriach następujących osób:

9-11 sierpnia 2019 – Laboratorium #1

Prowadzenie: Ewa Sobiak, Justyna Duda

Lista uczestników:

1. Marlena Bełdzikowska

2. Tatiana Cholewa

3. Dominika Feiglewicz

4. Mateusz Fik

5. Maciej Kempa

6. Maja Kowalczyk

7. Piotr Antek Kurjata

8. Karolina Matyjasek

9. Angelika Mizińska

10. Patrycja Nosowicz

11. Judyta Pakulska

12. Maria Pastwa

13. Anna Pyka

14. Joanna Sarnecka

15. Katarzyna Żeglicka

 

23-25 września 2019 – Laboratorium #2

Prowadzenie: Marc Brew

Lista uczestników:

1. Tatiana Cholewa

2. Justyna Duda

3. Dominika Feiglewicz

4. Mateusz Fik

5. Maciej Kempa

6. Maja Kowalczyk

7. Piotr Antek Kurjata

8. Karolina Matyjasek

9. Anna Mikuła

10. Angelika Mizińska

11. Patrycja Nosowicz

12. Maria Pastwa

13. Anna Pyka

14. Joanna Sarnecka

15. Katarzyna Żeglicka

 

11-13 października 2019 – Laboratorium #3

Prowadzenie: Sylwia Hefczyńska-Lewandowska

Lista uczestników:

1. Tatiana Cholewa

2. Justyna Duda

3. Dominika Feiglewicz

4. Mateusz Fik

5. Maciej Kempa

6. Maja Kowalczyk

7. Piotr Antek Kurjata

8. Karolina Matyjasek

9. Anna Mikuła

10. Angelika Mizińska

11. Patrycja Nosowicz

12. Maria Pastwa

13. Anna Pyka

14. Joanna Sarnecka

15. Katarzyna Żeglicka

 

Gratulujemy!

Dziękujemy wszystkim uczestniczkom i uczestnikom za zgłoszenia do naboru realizowanego w 2019 roku. Kolejne działania w projekcie planujemy już w roku 2020. Zapraszamy do śledzenia dalszych wydarzeń w ramach projektu.

 

Organizatorzy: Instytut Muzyki i Tańca, British Council

Warsztaty są częścią międzynarodowej współpracy w ramach projektu „Europe Beyond Access” realizowanego przy wsparciu programu Creative Europe, finansowanego przez Unię Europejską.

Partnerzy: Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego, Bytomski Teatr Tańca i Ruchu ROZBARK, Teatr Śląski, Muzeum Śląskie, Festiwal Open The Doors

Patron medialny: TVP Kultura

Projekt odbywa się w ramach Programu „Teatr-Taniec-Niepełnosprawność” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca, British Council i Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego.

19 czerwca 2019

OGŁOSZENIE O NABORZE

Łatwy tekst [pobierz] 

Taniec i Niepełnosprawność: przekraczanie granic

Instytut Muzyki i Tańca i British Council zapraszają do udziału w 3 stacjonarnych laboratoriach tańca współczesnego  skierowanych do artystek i artystów z niepełnosprawnościami i bez niepełnosprawności. Laboratoria są częścią międzynarodowej współpracy w ramach projektu „Europe Beyond Access” realizowanego przy wsparciu programu Creative Europe, finansowanego przez Unię Europejską.

Każde z laboratoriów to trwające 3 dni warsztaty umożliwiające artystom i artystkom pogłębienie własnej praktyki ruchowej i umiejętności pracy z partnerem. Będą okazją do badania i budowania własnych słowników ruchowych.

Uczestnicy mają zapewniony nieodpłatnie nocleg i wyżywienie. Samodzielnie pokrywają jedynie koszty podróży.

Wybrani artyści zostaną zaproszeni do udziału w laboratoriach w Holandii organizowanych we współpracy z Holland Dance Festival.

LINK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO: https://forms.gle/ia5rW4rV3UbjqH9K7

9-11 sierpnia 2019 – Lab #1  

Prowadzenie: Justyna Duda, Ewa Sobiak (język polski)

Miejsce: Teatr ROZBARK, Bytom

W wyniku tego laboratorium wybrany zostanie duet. Duet ten pojedzie w dniach 29 września – 5 października  2019 na międzynarodowe laboratorium do Maastricht organizowane przy festiwalu Dutch Dance Days realizowane na miejscu przez Holland Dance Festival.

 

23-25 września 2019 – Lab #2 

Prowadzenie: Mark Brew (język angielski)

Miejsce: Teatr ROZBARK, Bytom

Laboratorium organizowane w ramach Międzynarodowego Festiwalu Open The Door.

W wyniku tych warsztatów troje artystów wybranych spośród uczestników laboratorium w dniach 15-29 listopada 2019 pojedzie na dwutygodniową rezydencję odbywającą się w ramach DanceAble Symposium do Hagi realizowaną przez Holland Dance Festival.

 

11-13 października 2019 – Lab #3

Prowadzenie: Sylwia Hefczyńska-Lewandowska (język polski)

Miejsce: Teatr ROZBARK, Bytom

Podsumowanie poprzednich sesji laboratoryjnych. Upowszechnianie doświadczeń uczestniczek i uczestników międzynarodowego laboratorium w Maastricht.

 

Istnieje możliwość zgłoszenia się jedynie na wybrane laboratoria. Ale zachęcamy do zgłoszeń na wszystkie 3 laboratoria razem.

 

Jakie są opłaty związane z udziałem w laboratoriach?

Udział w laboratoriach w Polsce jest nieodpłatny – organizatorzy pokrywają koszty sesji warsztatowych, noclegu i wyżywienia. Uczestnicy samodzielnie pokrywają jedynie koszty dojazdu na miejsce.

Udział w zagranicznych laboratoriach w Maastrich i w Hadze jest nieodpłatny – organizatorzy pokrywają koszty sesji warsztatowych, noclegu, wyżywienia i podróży).

 

Kogo zapraszamy do udziału w laboratoriach?

Artystki i artystów tworzących w obszarze tańca (tancerzy, twórców tańca, choreografów z niepełnosprawnościami i bez niepełnosprawności)

Laboratorium jest otwarte dla wszystkich osób z niepełnosprawnościami i bez niepełnosprawności, które są zainteresowane odkrywaniem nowych form ruchu i relacji z własnym ciałem i z innymi.

Minimalny wiek: 18 lat

Maksymalna liczba osób w grupie: do 15

 

Niepełnosprawność nie może być przeszkodą dla uczestnictwa, zapewniamy dostępność miejsca, w którym odbędzie się laboratorium i rozplanowanie czasu pracy uwzględniające potrzeby uczestników. W razie potrzeby udostępniona zostanie dodatkowa pomoc w zakresie komunikacji, w tym tłumaczenie na polski język migowy.

Za pomocą formularza zbieramy następujące informacje, które posłużą do rekrutacji uczestników:

>             Twoje doświadczenie w obszarze tańca: jako tancerza, studenta  tańca, tancerza amatora, widza; (Wiemy, że niepełnosprawni tancerze mają mniej możliwości do zdobywania doświadczenia, więc rozważymy to kryterium w bardzo szerokim znaczeniu tego terminu)

>             Twoja motywacja do wzięcia udziału w laboratoriach;

>             Twoje możliwości zastosowania wiedzy zdobytej w laboratorium i dzielenia się nią w lokalnym środowisku artystycznym.

Aby wziąć udział w warsztacie, prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego.

LINK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO: https://forms.gle/ia5rW4rV3UbjqH9K7

 

TERMIN KOŃCOWY ZGŁOSZEŃ:  8 lipca 2019 roku

Wyniki naboru ogłosimy najpóźniej 12 lipca 2019 roku.

 

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy w wypełnieniu lub złożeniu wniosku, skontaktuj się z:

Karolina Dziełak-Żakowska

Mail: karolina.zakowska@imit.org.pl

Tel: 22 829 20 05

 

UBEZPIECZENIE

Uczestnicy laboratoriów tańca współczesnego pt. „Taniec i Niepełnosprawność: Przekraczanie granic” zobowiązują się samodzielnie zapewnić sobie ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Instytut nie ubezpiecza uczestników w tym zakresie oraz nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki ani kontuzje, które nastąpią bez winy prowadzącego zajęcia lub osób z ramienia Instytutu.

 

 

Organizatorzy: Instytut Muzyki i Tańca, British Council

Warsztaty są częścią międzynarodowej współpracy w ramach projektu „Europe Beyond Access” realizowanego przy wsparciu programu Creative Europe, finansowanego przez Unię Europejską.

Partnerzy: Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego, Teatr ROZBARK, Teatr Śląski, Festiwal Open The Doors

Patron medialny: TVP Kultura

Projekt odbywa się w ramach Programu „Teatr-Taniec-Niepełnosprawność”  realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca, British Council i Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego.

 

powiązane

Publikacje