Wersja do druku

Udostępnij

OGŁOSZENIE WYNIKÓW NABORU

w ramach naboru na laboratoria „Taniec i niepełnosprawność: przekraczanie granic” edycja 2020 organizowanego w partnerstwie przez Instytut Muzyki i Tańca i British Council w ramach projektu „Europe Beyond Access” realizowanego przy wsparciu programu Creative Europe, finansowanego przez Unię Europejską.

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na laboratoria „Taniec i Niepełnosprawność: przekraczanie granic” wpłynęło 41 zgłoszeń.

Komisja złożona z:

– Pauliny Wycichowskiej – choreografki, pedagog tańca i tancerki,

– Katarzyny Żeglickiej – performerki i aktywistki, artystki niezależnej,

– Karoliny Dziełak-Żakowskiej – przedstawicielki Instytutu Muzyki i Tańca, koordynatorki projektu „Taniec i Niepełnosprawność: przekraczanie granic”

zarekomendowała dziesięcioosobową listę uczestników, biorąc pod uwagę odpowiedzi na pytania przedstawione w formularzu zgłoszeniowym, dotyczące kryteriów takich jak: doświadczenie w dziedzinach związanych z ruchem, motywacja do udziału w warsztacie, możliwość wykorzystania wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie warsztatów. Członkinie komisji zwracały uwagę też na potencjał artystyczny kandydatek i kandydatów w zakresie rozwoju i inkluzywności. Wyraziły żal, że liczba osób na liście uczestników jest tak ograniczona.

Zastępca dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca Aleksandra Dziurosz na podstawie rekomendacji Komisji podjęła ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu do udziału w laboratoriach następujących osób:

 • Maria Bergier
 • Ewa Cejner
 • Tatiana Cholewa
 • Agnieszka Dubilewicz
 • Anna Jurek
 • Anna Pyka
 • Wiktoria Sobota
 • Aleksandra Staśkiewicz
 • Agata Tomorowicz
 • Łukasz Wójcicki

Serdecznie gratulujemy!

Dziękujemy też za wszystkie zgłoszenia i zapraszamy już teraz do kolejnych działań realizowanych w ramach projektu  „Taniec i niepełnosprawność: przekraczanie granic”.

Organizatorzy

Instytut Muzyki i Tańca, British Council

Warsztaty są częścią międzynarodowej współpracy w ramach projektu Europe Beyond Access realizowanego przy wsparciu programu Creative Europe, finansowanego przez Unię Europejską.

Partnerzy

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego

Patron medialny

TVP Kultura

Projekt odbywa się w ramach programu Teatr-Taniec-Niepełnosprawność realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca, British Council i Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego.

Osoba do kontaktu

Karolina Dziełak-Żakowska (karolina.zakowska@imit.org.pl)

Relacja z warsztatów w 2019 roku


Relacja z warsztatów w 2018 roku

Zdjęcia z warsztatów w ramach programu Teatr-Taniec-Niepełnosprawność (fot. Wojtek Turzański Mechtal Calling)


Ogłoszenie archiwalne

Instytut Muzyki i Tańca i British Council zapraszają do udziału w laboratoriach tańca skierowanych do artystek i artystów z niepełnosprawnościami i bez niepełnosprawności.

Pobierz tekst łatwy do czytania:

Taniec i niepełnosprawność, ogłoszenie o naborze (tekst łatwy)

Treść ogłoszenia w polskim języku migowym:


Proponujemy pracę w zamkniętej grupie, nie większej niż 10 osób uczestniczących. Program będzie się składał z:

 • 3 grupowych spotkań on-line; każde spotkanie będzie trwać około 1,5 godziny;
 • 1 laboratorium stacjonarnego w formie warsztatów. Jego celem będzie pogłębienie praktyki ruchowej. Laboratorium będzie trwało 3 dni. Odbędzie się w Warszawie. Zapewniamy nocleg i jeden posiłek dziennie. Uczestnicy samodzielnie opłacają podróż do Warszawy.

Wybrani w trakcie spotkań artyści zostaną zaproszeni do indywidualnych konsultacji z Claire Cunningham, szkocką performerką, znaną na świecie artystką z niepełnosprawnością.

Zachęcamy do zgłaszania się na wszystkie spotkania. Można się też zgłosić tylko na niektóre z nich.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/LJGh7MiUUAkbDmgs7.

Można się zgłaszać do 15 lipca 2020 roku.

Harmonogram

14 sierpnia 2020 ok. godz. 15

Grupowe spotkanie on-line z Claire Cunningham 

Temat spotkania: punktem wyjścia będzie rejestracja rozmowy Claire Cunningham, Tanji Erhart i Konrada Kurowskiego. Spotkanie będzie wprowadzeniem do praktyki ruchowej Claire, zaprezentuje ważne dla niej koncepcje, sposób, w jaki ona i Tanja Erhart zaczęły pracować na arenie międzynarodowej oraz inne możliwe drogi do współpracy z producentami i rozwoju kariery.

4–6 września 2020

Laboratorium stacjonarne w formie warsztatów z Pauliną Wycichowską i Katarzyną Żeglicką w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie

Spotkanie odbędzie się w języku polskim.

W trakcie laboratorium zaproponowane będą działania niewymagające kontaktu fizycznego uczestników.

Finałem laboratorium będzie spotkanie sieciujące umożliwiające zaprezentowanie twórcom biorącym udział w laboratorium planowanych w przyszłości projektów.

13 października 2020 ok. godz. 15

Grupowe spotkanie on-line z Claire Cunningham

Temat spotkania: punktem wyjścia do rozmowy na spotkaniu będzie tekst Claire Cunningham. Porozmawiamy o rozwijaniu koncepcji artystycznych, o tym, co sprawia, że czujesz się silny/silna w swojej praktyce, a także jak korzystać z informacji zwrotnych od innych.

27  października 2020 ok. godz. 15

Grupowe spotkanie on-line z Claire Cunningham

Temat spotkania: punktem wyjścia do rozmowy na spotkaniu będzie krótki film grupy Candoco. Claire opowie o podejmowaniu tematów bardziej wymagających oraz o tym, jak zdobyła pewność siebie i przezwyciężyła obawy, rozwijając swoją praktykę. Porozmawiamy także o tym, jak zachować świeże podejście w swojej praktyce ruchowej.

Biogramy prowadzących

Claire Cunningham jest szkocką performerką i twórczynią multidyscyplinarnych spektakli. To jedna z najbardziej znanych w Anglii i na świecie artystek z niepełnosprawnością. Jej praca jest często zakorzeniona w refleksji nad właściwym/niewłaściwym użyciem jej kul oraz w potencjale jej specyficznej fizyczności przy świadomym odrzuceniu tradycyjnych technik tańca (opracowanych dla ciał bez niepełnosprawności). Towarzyszy temu głębokie zainteresowanie doświadczeniem niepełnosprawności i jego konsekwencjami, nie tylko z perspektywy choreograficznej, lecz także na poziomie społecznego rozumienia wiedzy, wartości, relacji i współzależności.

Paulina Wycichowska to choreografka, wykładowca akademicki, pedagog tańca i tancerka, arteterapeutka, trenerka pilates core, twórczyni autorskiej metody budowania świadomości ciała i ruchu I mind the step. Jest absolwentką Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Olgi Sławskiej-Lipczyńskiej w Poznaniu i London Contemporary Dance School (University of Kent), UAM, WSUS i UM w Poznaniu, doktorantką UMFC w Warszawie. Uprzednio związana zawodowo przez 17 lat z Polskim Teatrem Tańca jako solistka i choreografka, obecnie jest artystką niezależną oraz wykładowcą uczelni: poznańskiego AWF i UM oraz AM w Łodzi. Profesjonalną choreografią zajmuje się od ponad 20 lat, jest członkinią ZASP i Polskiego Forum Choreologicznego.

Katarzyna Żeglicka to queer kobieta z niepełnosprawnością, performerka i aktywistka na rzecz praw kobiet z niepełnosprawnościami i osób LGBTQIA. Członkini kolektywu Artykuł 6, Rady ds. Równego Traktowania przy Prezydencie Miasta Krakowa i rady krakowskiej Fundacji Autonomia. Od 17 lat pracuje z osobami z niepełnosprawnościami a od 10 lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi. Na swoim koncie ma ponad 3000 godzin pracy warsztatowej. Prowadzi warsztaty z zakresu: samoobrony i asertywności, pracy z ciałem, dostępności, praw i przeciwdziałania dyskryminacji wobec osób z niepełnosprawnościami i aktywnego poszukiwania pracy. Ukończyła roczny kurs choreografii scenicznej pod kierunkiem Iwony Olszowskiej.

Pytania i odpowiedzi

Jakie są opłaty związane z udziałem w laboratoriach?

Udział w laboratoriach jest nieodpłatny.

W czasie laboratorium stacjonarnego w Warszawie pokrywamy również koszty noclegu i jednego posiłku w ciągu dnia. Uczestnicy samodzielnie pokrywają jedynie koszty dojazdu do Warszawy.

Kogo zapraszamy do udziału w laboratoriach?

Artystki i artystów tworzących w obszarze tańca (tancerzy, twórców tańca, choreografów z niepełnosprawnościami i bez niepełnosprawności).

Laboratorium jest otwarte dla wszystkich osób z niepełnosprawnościami i bez niepełnosprawności, które są zainteresowane odkrywaniem nowych form ruchu i relacji z własnym ciałem i z innymi.

Osoby, które chcą wziąć udział w laboratoriach, muszą mieć 18 lat lub więcej.

Niepełnosprawność nie może być przeszkodą dla uczestnictwa, zapewniamy dostępność miejsca, w którym odbędzie się laboratorium stacjonarne, i rozplanowanie czasu pracy uwzględniające potrzeby uczestników. W razie potrzeby udostępniona zostanie dodatkowa pomoc w zakresie komunikacji, w tym tłumaczenie na polski język migowy.

W formularzu zgłoszeniowym zbieramy informacje, które posłużą do rekrutacji uczestników – pamiętajcie, by opisać każdy podpunkt możliwie szczegółowo. Osoby czytające zgłoszenia będą przyznawać punkty Twojemu zgłoszeniu, biorąc pod uwagę:

 • opis Twojego doświadczenia w obszarze tańca: jako tancerza, studenta tańca, tancerza amatora, widza (wiemy, że niepełnosprawni tancerze mają mniej możliwości do zdobywania doświadczenia, więc rozważymy to kryterium w bardzo szerokim znaczeniu tego terminu); zakres punktacji: 0–4 pkt;
 • opis Twojej motywacji do wzięcia udziału w laboratoriach; zakres punktacji: 0–3 pkt;
 • opis Twoich możliwości zastosowania wiedzy zdobytej w czasie laboratorium i dzielenia się nią w lokalnym środowisku artystycznym; zakres punktacji: 0–2 pkt;
 • opis materiału lub tematu, nad którym obecnie pracujesz, i to, jak możesz o nim opowiedzieć innym; zakres punktacji: 0–3 pkt.

Wyniki naboru ogłosimy najpóźniej 17 lipca 2020 roku.

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy w wypełnieniu lub złożeniu wniosku, skontaktuj się z Karoliną Dziełak-Żakowską z Instytutu Muzyki i Tańca:

adres e-mail: karolina.zakowska@imit.org.pl

numer telefonu: 22 829 20 05

Odpowiedzialność

Instytut Muzyki i Tańca i British Council nie ponoszą odpowiedzialności za kontuzje nabyte w trakcie trwania projektu lub zarażenie się w tym czasie wirusem COVID-19. Instytut Muzyki i Tańca dopełni wszelkich starań, by zapewnić wszystkim uczestnikom projektu bezpieczny udział zgodnie z wytycznymi MKiDN i MZ.

Podane w ogłoszeniu terminy mogą ulec zmianie.

powiązane

Publikacje