Instytut Muzyki i Tańca i British Council zapraszają do udziału w laboratoriach tańca skierowanych do artystek i artystów z niepełnosprawnością i bez niepełnosprawności.

Wersja do druku

Udostępnij

Pobierz tekst łatwy do czytania

Treść ogłoszenia w polskim języku migowym

Proponujemy pracę w zamkniętej grupie ok. 10 osób uczestniczących.

Tematem tegorocznych laboratoriów są duety. Dwoje zgłaszających się artystów powinno wyjaśnić w formularzu zgłoszeniowym, dlaczego chce pracować razem jako artyści i czego chcieliby doświadczyć choreograficznie.

Duety artystów mogą mieć doświadczenie współpracy w przeszłości, a także mogą współpracować po raz pierwszy przy okazji tego projektu. Rozpatrzymy aplikacje, w których co najmniej jedna osoba z duetu identyfikuje się jako artystka lub artystka z niepełnosprawnością.

W zgłoszeniu prosimy opisać wspólny materiał, który opierać się będzie na współpracy dwóch osób (może być to wspólny pomysł, idea, ale mogą to być też już gotowe elementy choreograficzne lub zarys scenariusza).

Program składa się z 2 laboratoriów stacjonarnych w Polsce w formie warsztatów-coachingów, których celem będzie praca nad materiałem zaproponowanym przez osoby zgłaszające się pod okiem doświadczonych mentorek – Iwony Olszowskiej, choreografki, tancerki i wykładowczyni z Polski, i Kate Marsh, tancerki z niepełnosprawnością, choreografki i wykładowczyni z Wielkiej Brytanii.

Każde laboratorium będzie trwało 3 dni. Pierwsze odbędzie się w Bytomiu, drugie w Warszawie. Zapewniamy nocleg i jeden posiłek dziennie. Uczestnicy samodzielnie opłacają podróż do Bytomia i Warszawy.

Dodatkowo program przewiduje 1 laboratorium międzynarodowe, które odbędzie się 8–12 września 2021 we Włoszech. Weźmie w nim udział co najmniej jedna osoba ze zgłaszających się do projektu.

Zachęcamy do zgłaszania się na wszystkie spotkania. Można się też zgłosić tylko na jedno z nich.

Link do formularza zgłoszeniowego – https://forms.office.com/r/6a36hTc6Px.

Można się zgłaszać do 25 kwietnia 2021 roku.

Harmonogram

24 maja 2021, godz. 15.30–17.30

Spotkanie online z Iwoną Olszowską. Na spotkaniu będziemy dopracowywać tematy zaproponowane przez duety w trakcie zgłoszeń. Omówimy także, jak przygotować się do pierwszego laboratorium stacjonarnego.

4–6 czerwca 2021

Laboratorium stacjonarne w formie warsztatów-coachingu z Iwoną Olszowską w Teatrze ROZBARK w Bytomiu.

Spotkanie odbędzie się w języku polskim.

W trakcie laboratorium duety artystów będą rozwijały materiał, który wspólnie wybrały i zgłosiły.

8–12 września 2021

Międzynarodowe laboratorium stacjonarne we Włoszech organizowane przez Oriente Occidente Festival. Do udziału wybrana zostanie przynajmniej jedna osoba ze zgłaszających się do udziału w projekcie Taniec i niepełnosprawność. Spotkanie będzie tłumaczone na język polski i w miarę potrzeb na polski język migowy.

1–4 października 2021

Laboratorium stacjonarne w formie warsztatów-coachingu z Kate Marsh w CSW Zamek Ujazdowski.

Spotkanie będzie tłumaczone na język polski i w miarę potrzeb na polski język migowy.

W trakcie laboratorium duety artystów będą rozwijały materiał, który wspólnie wybrały i zgłosiły.

Biogramy prowadzących

Iwona Olszowska jest tancerką, choreografką, improwizatorką, wykładowczynią Akademii Muzycznej w Łodzi na specjalności somatyka i choreografia. Uczy tańca współczesnego, świadomości ciała, kontaktu improwizacji oraz improwizacji jako performance’u. Była kierownikiem artystycznym Eksperymentalnego Studia Tańca EST. Przez dwa lata tworzyła Obszar Tańca w teatrze Barakah. Doświadczenie zdobywała w centrach tańca w Nowym Jorku oraz fakultatywnie na uniwersytetach w Waszyngtonie, Alabamie i Calgary, na warsztatach Śląskiego Teatru Tańca i Centrum Animacji Kultury. Uczyła w Krakowskiej PWST w Krakowie i Warsaw Dance Department. Prowadziła również lekcje somatyczne dla zespołów Polskiego Teatru Tańca oraz dla Carte Blanche Company w Norwegii. Tańczy solowo, improwizuje strukturalnie oraz prowadzi wykłady performatywne. Współtworzy spektakle z Pawłem Koniorem i muzykiem Marcinem Janusem.Ostatnio opracowała projekt społeczno-artystyczny TransForm Beeing dla Ciało Umysł.

Kate Marsh jest brytyjską tancerką z niepełnosprawnością, która od 20 lat tańczy, tworzy choreografie, zajmuje się pracą dydaktyczną i bierze udział w międzynarodowych festiwalach tańca współczesnego. W latach 1999–2004 była performerką i nauczycielką w Candoco Dance Company. Kontynuuje działalność jako niezależna tancerka, m.in. z artystką Welly O’Brien. Zainteresowania Kate skupiają się wokół percepcji ciała w sztuce i pojęciach związanych z jego estetyką. Szczególne pole jej zainteresowań to zagadnienia związane z tym, jak percepcja ciała wpływa na praktykę artystyczną. W ukończonym w 2016 r. doktoracie Kate koncentruje się na przywództwie w kontekście tańca i niepełnosprawności. Pracuje jako asystentka badawcza w C-DaRE, Centre for Dance Research w Coventry University. Wspólnie z instytucją kultury Metal tworzy program rozwoju umiejętności przywódczych, który nazywa się Change Makers (Twórcy Zmiany).

Pytania i odpowiedzi

Jakie są opłaty związane z udziałem w laboratoriach?

Udział w laboratoriach jest nieodpłatny.

W czasie laboratorium stacjonarnego w Bytomiu i w Warszawie pokrywamy również koszty noclegu i jednego posiłku w ciągu dnia. Uczestnicy samodzielnie pokrywają koszty dojazdu do Warszawy.

Dla osoby, która weźmie udział w laboratorium we Włoszech, koszty przelotu, zakwaterowania i wyżywienia na miejscu będą pokryte.

Kogo zapraszamy do udziału w laboratoriach?

Artystki i artystów tworzących w obszarze tańca (tancerzy, twórców tańca, choreografów z niepełnosprawnością i bez niepełnosprawności). Tematem tegorocznych laboratorium są duety.

Jest otwarte dla wszystkich osób z niepełnosprawnością i bez niepełnosprawności, które są zainteresowane odkrywaniem nowych form ruchu i relacji z własnym ciałem i z innymi.

Osoby, które chcą wziąć udział w laboratoriach, muszą mieć 18 lat lub więcej.

Niepełnosprawność nie może być przeszkodą dla uczestnictwa, zapewniamy dostępność miejsca, w którym odbędzie się laboratorium stacjonarne, i rozplanowanie czasu pracy uwzględniające potrzeby uczestników. W razie potrzeby udostępniona zostanie dodatkowa pomoc w zakresie komunikacji, w tym tłumaczenie na polski język migowy.

W formularzu zgłoszeniowym zbieramy informacje, które posłużą do rekrutacji uczestników – pamiętajcie, by opisać każdy podpunkt możliwie szczegółowo. Osoby czytające zgłoszenia będą przyznawać punkty Twojemu zgłoszeniu, biorąc pod uwagę:

  • opis doświadczenia obojga zgłaszających się w obszarze tańca: jako tancerza, studenta tańca, tancerza amatora, widza (wiemy, że tancerze z niepełnosprawnością mają mniej możliwości do zdobywania doświadczenia, więc rozważymy to kryterium w bardzo szerokim znaczeniu tego terminu). Doświadczenie będzie oceniane razem. Jeśli jedna osoba jest bardziej doświadczona, a druga mniej, wynik będzie uśredniony; zakres punktacji: 0–12 pkt;
  • opis, dlaczego chcecie pracować razem koncentrujący się na kwestiach artystycznych, nie zaś na przyjaźni; zakres punktacji: 0–9 pkt;
  • opis materiału lub tematu, nad którym pracujecie lub chcielibyście zacząć pracować podczas laboratoriów; zakres punktacji: 0–12 pkt.
  • opis możliwości zastosowania wiedzy zdobytej w czasie laboratoriów i materiału wypracowanego podczas laboratoriów; zakres punktacji: 0–6 pkt.

Wybór uczestników laboratoriów będzie podejmowany dwustopniowo. Komisja złożona z przedstawicieli Instytutu Muzyki i Tańca, British Council oraz grupy doradczej Europe Beyond Access wyłoni krótką listę osób rekomendowanych do udziału. Następnie prowadzące laboratoria w 2021 roku ostatecznie wybiorą uczestników.

Wybór uczestnika/-ów zagranicznego laboratorium w Włoszech odbywać się będzie z użyciem dodatkowego kryterium – opisu tematyki i estetyki swojej praktyki tanecznej oraz przedstawionych obszarów rozwoju ścieżki artystycznej zawartej jako dodatkowe pole w formularzu zgłoszeniowym. Komisja stworzy krótką listę osób rekomendowanych do udziału w laboratorium. Ostateczną decyzję podejmą przedstawiciele organizatorów – Festiwalu Oriente Occidente.

Wyniki naboru ogłosimy najpóźniej 4 maja 2021 roku.

Jeśli masz pytania lub potrzebujesz pomocy w wypełnieniu lub złożeniu wniosku, skontaktuj się z Karoliną Dziełak-Żakowską z Instytutu Muzyki i Tańca:

adres e-mail: karolina.zakowska@imit.org.pl

numer telefonu: 22 829 20 05, 785 180 000

Odpowiedzialność

Instytut Muzyki i Tańca i British Council nie ponoszą odpowiedzialności za kontuzje nabyte w trakcie trwania projektu lub zarażenie się w tym czasie wirusem COVID-19. Instytut Muzyki i Tańca dopełni wszelkich starań, by zapewnić wszystkim uczestnikom projektu bezpieczny udział zgodnie z wytycznymi MKiDN i MZ.

Podane w ogłoszeniu terminy mogą ulec zmianie.

Organizatorzy: Instytut Muzyki i Tańca, British Council

Warsztaty są częścią międzynarodowej współpracy w ramach projektu Europe Beyond Access realizowanego przy wsparciu programu Creative Europe, finansowanego przez Unię Europejską.

Partnerzy: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego, Teatr ROZBARK

Patron medialny: TVP Kultura

Projekt odbywa się w ramach programu Teatr-Taniec-Niepełnosprawność realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca, British Council i Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego.

powiązane

Publikacje