Narodowy Instytut Muzyki i Tańca zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową „Taniec w edukacji a rozwój człowieka”, która odbędzie się 19 i 20 marca 2022 roku w formule online. Organizatorzy chcą dać impuls do stałej obecności badań naukowych nad tańcem w Polsce.

Wersja do druku

Udostępnij

Głównym celem wydarzenia jest prezentacja aktualnego stanu wiedzy i wyników najnowszych badań. Naukowe spotkanie wybitnych polskich i zagranicznych badaczy będzie także okazją do dyskusji i wymiany doświadczeń.

Współcześnie często zapominamy, że taniec stanowi bardzo ważny element ludzkiego życia. W Polsce i na całym świecie naukowcy reprezentujący różne dyscypliny prowadzą badania, których wyniki potwierdzają pozytywny wpływ tańca na zdrowie psychiczne, fizyczne i rozwój człowieka – mówi dr hab. Aleksandra Dziurosz, zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. – Wydaje się jednak, że te informacje nie są wystarczająco promowane i nie docierają do rodziców, nauczycieli, pedagogów, lekarzy i ogółu społeczeństwa. Narodowy Instytut Muzyki i Tańca uznał, iż konieczne jest podjęcie działań na rzecz popularyzacji aktualnej wiedzy naukowej dotyczącej korzystnego wpływu tańca. Pierwszym etapem realizacji powyższego zadania będzie Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Taniec w edukacji a rozwój człowieka”, na którą serdecznie zapraszam – dodaje.

Konferencja skupiona będzie wokół czterech głównych obszarów tematycznych:

  1. Wpływ tańca na rozwój fizyczny człowieka.
  2. Wpływ tańca na rozwój społeczno-kulturowy człowieka.
  3. Wpływ tańca na rozwój psychiczno-emocjonalny człowieka.
  4. Znaczenie edukacji tanecznej w rozwoju dzieci i młodzieży.

Już wkrótce zostanie opublikowana lista prelegentów oraz szczegółowy harmonogram konferencji. Informacje dostępne będą na stronie internetowej www.nimit.pl oraz w mediach społecznościowych Organizatora i Partnerów wydarzenia.

Pod koniec 2022 roku wydana zostanie recenzowana publikacja naukowa (w języku polskim i angielskim), na którą złożą się referaty wygłoszone podczas konferencji.

Wydarzenie organizowane jest przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, finansowane z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Konferencja jest dofinansowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała nauka”. Partnerami wydarzenia są Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Zespół Pieśni i Tańca ŚLĄSK im. Stanisława Hadyny.

Osoby odpowiedzialne za realizację:

dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. ucz. – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca ds. tańca
Maciej Seniw – Kierownik Działu Programowego, Departament Tańca, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

Karolina Bilska – Specjalistka ds. Programowych, Koordynatorka konferencji
karolina.bilska@nimit.pl, +48 785410000

Kontakt dla mediów:

Agata Szymczak: agata.szymczak@nimit.pl, +48 785310000