18 marca 2023 roku pod egidą Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca odbędzie się Śląski Dzień Tańca. Celem tej akcji jest promocja tańca wśród mieszkańców regionu, jako nie tylko formy aktywności fizycznej ale i formy sztuki. Propozycje wydarzeń można zgłaszać poprzez formularz elektroniczny do 10 marca.

Wersja do druku

Udostępnij

Śląski Dzień Tańca poprzez zgłoszone na niego wydarzenia ma na celu przedstawienie mieszkańcom aktualnej oferty tanecznej regionu oraz zainteresowanie ich tańcem jako sztuką i rozrywką.

W ramach akcji imprezy i spektakle otwarte odbędą się w instytucjach takich jak: Teatr Rozrywki w Chorzowie, Opera Śląska, Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, Teatr Tańca i Ruchu Rozbark, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Ogólnokształcąca Szkoła Baletowa im. L. Różyckiego w Bytomiu, Wydział Teatru Tańca w Bytomiu Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, Katowice Miasto Ogrodów.

Śląski Dzień Tańca, organizowany 18 marca 2023 r., będzie wydarzeniem poprzedzającym III Kongres Tańca, który rozpocznie się dzień później w Muzeum Śląskim w Katowicach i potrwa do 21 marca 2023 r. Więcej informacji na temat kongresu dostępne jest na stronie www.kongrestanca.pl.

Wybór Katowic jako miejsca III Kongresu Tańca nie jest przypadkowy. Śląsk ma zarówno wielkie tradycje jaki ogromny potencjał teraźniejszy i przyszły jeżeli chodzi o sztukę tańca we wszelkich przejawach, zarówno jeśli chodzi o stylistykę (taniec klasyczny, taniec ludowy, taniec współczesny) jak i formy działania (prezentacje artystyczne, edukacja, działania społeczne). Cieszę się, że uczestnicy Śląskiego Dnia Tańca będą mogli wziąć udział w wydarzeniach, które się będą na ten dzień składać – mówi Karol Urbański zastępca dyrektora NIMiT.

Już dziś zapraszamy wszystkich do zgłaszania swoich wydarzeń w naborze, który ma charakter otwarty. Narodowy Instytut Muzyki i Tańca będzie prowadził nabór uczestników na zgłoszone wydarzenia oraz promował je w przestrzeni publicznej. W celu zgłoszenia swojego wydarzenia należy wypełnić zamieszczony poniżej formularz.

Koordynatorka wydarzenia:

Ewelina Cieśla: slaskidzientanca@nimit.pl

Kontakt dla mediów:

Agata Szymczak: agata.szymczak@nimit.pl, +48 785 310 000
Agnieszka Wyszomirska: agnieszka.wyszomirska@nimit.pl, +48 887 240 01