Narodowy Instytut Muzyki i Tańca w ramach pilotażowego projektu Sieć Scen Prezentacyjnych 2023 ogłasza otwarty konkurs w formule open call na spektakle taneczne zrealizowane przez zawodowych artystów tańca współczesnego. Celem przeprowadzenia otwartego naboru jest wyłonienie pięciu Programów do zaprezentowania w pięciu ośrodkach kultury w Polsce: Bytom, Ełk, Nowa Sól, Wałcz, Warszawa.

Wersja do druku

Udostępnij

Proces składania wniosków polega na wypełnieniu elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Organizatora. Termin składania wniosków upływa dnia 31 lipca br. o godz. 23:59. Niewypełnienie wymaganych w formularzu informacji, niezałączenie uzupełnionego kosztorysu bądź brak akceptacji załączonych oświadczeń spowoduje odrzucenie wniosku z przyczyn formalnych.

Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa, złożona z przedstawiciela Rady Sieci, niezależnego eksperta zewnętrznego oraz przedstawiciela Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca spośród nadesłanych w terminie i  poprawnych formalnie wniosków, zarekomenduje Dyrekcji Instytutu pięć Programów, które wejdą do repertuaru Sieci Scen Prezentacyjnych w 2023 roku. Wynik open call zostanie ogłoszony do 11 sierpnia 2023 r.

Regulamin Konkursu i formularz online oraz wzór kosztorysu dostępne są poniżej:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Osoby odpowiedzialne za realizację Konkursu:

Karol Urbański – Zastępca Dyrektora NIMiT ds. Tańca

Maciej Seniw – Kierownik Działu Edukacji i Popularyzacji Tańca

Patrycja Alenkuć – Koordynatorka Sieci Scen Prezentacyjnych, Specjalista ds. Edukacji i Popularyzacji Tańca: patrycja.alenkuc@nimit.pl

powiązane

Publikacje