8 maja 2024 roku w siedzibie Narodowego Instytut Muzyki i Tańca odbyło się posiedzenie komisji opiniującej wnioski złożone do programu „Scena Muzyki Polskiej”. W sezonie artystycznym 2024/25 będzie prezentowanych 10 programów koncertowych. Koncerty odbędą się w Filharmonii Narodowej, Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego i Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu.

Wersja do druku

Udostępnij

W skład komisji weszli przedstawiciele Filharmonii Narodowej – głównego partnera programu, filharmonii partnerskich w edycji programu na sezon 2024/25 – Filharmonii Sudeckiej i Filharmonii Śląskiej, Zrzeszenia Filharmonii Polskich oraz Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. Komisja obradowała w składzie: Agnieszka Franków-Żelazny, Adam Wesołowski, Michał Sikora, Rafał Kłoczko i Brygida Błaszczyk-Podhajska.

Do programu zgłoszono 96 wniosków aplikacyjnych, w tym 92 wnioski poprawne formalnie. Komisja, kierując się regulaminem i założeniami programu „Scena Muzyki Polskiej”, przy wyborze projektów rekomendowanych do dofinansowania uwzględniła szereg różnorodnych czynników, m.in. oryginalność i spójność zaproponowanych programów koncertów, wysoki poziom wykonawczy artystów oraz różnorodność repertuaru obejmującego szeroki przekrój epok, stylów i form muzycznych.

Dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, Paula Lis-Sołoducha przyjęła rekomendację komisji i podjęła decyzję o dofinansowaniu następujących projektów:

 1. Piotr Sałajczyk
  kwota dofinansowania – 19 000 zł
  (koncerty w Filharmonii Narodowej, Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego i Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu)
 2. Jarosław Meisner i Mateusz Meisner
  kwota dofinansowania – 15 500 zł
  (koncerty w Filharmonii Narodowej i Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego)
 3. FudalaRot Duo
  kwota dofinansowania – 7 500 zł
  (koncert w Filharmonii Narodowej)
 4. Gusnar/Herdzin
  kwota dofinansowania – 29 000 zł
  (koncerty w Filharmonii Narodowej, Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego i Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu)
 5. Aleksandra Kubas-Kruk, Anna Bernacka, Monika Kruk
  kwota dofinansowania – 30 000 zł
  (koncerty w Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego i Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu)
 6. Metropolis Piano Quartet
  kwota dofinansowania – 28 000 zł
  (koncerty w Filharmonii Narodowej, Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego i Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu)
 7. Réversion Ensemble
  kwota dofinansowania – 28 000 zł
  (koncerty w koncerty w Filharmonii Narodowej, Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego i Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu)
 8. Jakub Jakowicz / Katarzyna Budnik / Marcin Zdunik / Grzegorz Mania
  kwota dofinansowania – 30 000 zł
  (koncerty w Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego i Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu)
 9. Nemesis Quartet
  kwota dofinansowania – 29 000 zł
  (koncerty w Filharmonii Narodowej, Filharmonii Śląskiej im. Henryka Mikołaja Góreckiego i Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu)
 10. New Accordion Quintet
  kwota dofinansowania – 30 000 zł
  (koncerty w Filharmonii Narodowej i Filharmonii Sudeckiej im. Józefa Wiłkomirskiego w Wałbrzychu)

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za udział w konkursie i gratulujemy artystom wybranych projektów. Liczymy, że koncerty „Sceny Muzyki Polskiej” w nadchodzącym sezonie koncertowym będą kolejnym ważnym krokiem w popularyzowaniu rodzimej twórczości kompozytorskiej na najwyższym poziomie wykonawczym.

powiązane

Publikacje