Narodowy Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Filharmonią Narodową w Warszawie ogłasza nabór do piątej edycji programu artystycznego Scena Muzyki Polskiej, odbywającej się w sezonie artystycznym 2023/24. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 marca 2023 r.

Wersja do druku

Udostępnij

Wniosek aplikacyjny należy przysłać wyłącznie w wersji elektronicznej w postaci pliku edytowalnego, np. w formacie doc lub docx, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, podając jednocześnie link do miejsca, w którym zamieszczono wymagany materiał audio-video.

Oprócz tego należy przesłać zeskanowany wydruk formularza wypełnionego i podpisanego odręcznie wniosku aplikacyjnego w formacie pdf [UWAGA: zgłoszenie powinno być przysłane w jednym pliku pdf.]

Wnioski należy przysyłać na adres scena@nimit.pl w terminie do 31 marca 2023 włącznie (do godz. 23.59) z imieniem i nazwiskiem solisty lub nazwą zespołu w tytule wiadomości.

Lista projektów, które otrzymają w konkursie dofinansowanie zostanie ogłoszona na stronie internetowej Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca do 10 maja 2023 roku. Wnioskodawcy tych projektów zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji oficjalnym pismem.

Budżet edycji programu Scena Muzyki Polskiej w sezonie 2023/2024 wynosi 240 tysięcy złotych.

W przypadku niewyczerpania pełnej puli środków przeznaczonych na edycję programu w sezonie 2023/2024 Dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca może w dalszym terminie ogłosić drugą turę naboru zgłoszeń.

Wzór formularza aplikacyjnego oraz inne niezbędne dokumenty dostępne są poniżej:

Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

Lech Dzierżanowski – p.o. dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca

Brygida Błaszczyk-Podhajska – Kierownik Działu Muzyki Polskiej, tel. +48 785 340 000, brygida.blaszczyk@nimit.pl

Grzegorz Żórawski – Specjalista ds. muzyki polskiej, Dział Muzyki Polskiej, tel. +48 887 507 017, grzegorz.zorawski@nimit.pl

powiązane

Publikacje