Wersja do druku

Udostępnij

cele: Zdiagnozowanie sytuacji muzyki polskiej

opis: Raport o stanie muzyki polskiej był przygotowywany z myślą o prezentacji podczas I Konwencji Muzyki Polskiej w maju 2011 roku w Warszawie, ale jest to także próba zapełnienia olbrzymiej luki, jaka pojawiła się na Kongresie Kultury Polskiej w Krakowie w 2009 roku, podczas którego zabrakło właśnie takiego raportu. W niniejszym Raporcie postaraliśmy się po raz pierwszy w Polsce po 1989 roku dokonać fotograficznego zapisu życia muzycznego, działających artystów i kompozytorów, muzykologów, dziennikarzy, krytyków, instytucji muzycznych i organizacji pozarządowych. Opisujemy system edukacyjny, sposoby finansowania kultury muzycznej, ramy prawne, aktywność artystyczną środowiska, działalność mediów, wydawnictw, firm fonograficznych oraz udział słuchaczy i widzów w życiu muzycznym Polski. Raport składa się z analitycznych części opisowych oraz szeregu tabel i zestawień.

Inicjatorem powstania Raportu jest dyrektor IMIT, Andrzej Kosowski. Koordynatorem merytorycznym i jednym z autorów jest Andrzej Chłopecki, a koordynacją organizacyjną zajęła się Joanna Grotkowska. Wśród pozostałych autorów znajdują się: Maria Baliszewska, Antoni Beksiak, Andrzej Białkowski, Paweł Brodowski, Bartek Chaciński, Marcin Flint, Aleksandra Jagiełło-Skupińska, Maciej Karłowski, Krzysztof Komarnicki, Viola Łabanow, Remigiusz Mazur-Hanaj, Agata Sapiecha, Paweł Sztompke oraz Kamila Stępień-Kutera.

budżet: 26  tys.  zł.

osoba odpowiedzialna: Andrzej Kosowski, dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca

Joanna Grotkowska

Alina Święs

dotychczasowe rezultaty: Prace autorskie od października 2010 r.

Raport opublikowany w formie elektronicznej (6 maja 2011) i drukowanej na I Konwencję Muzyki Polskiej (9 maja 2011).

Otwarta możliwość przesyłania uwag do Raportu do dnia 30 maja 2011.

Zakończenie projektu – 16 czerwca 2011.

PLIKI DO POBRANIA:

Raport o stanie muzyki polskiej

UWAGI DO RAPORTU NADESŁANE PO JEGO PUBLIKACJI

Urszula Bartkiewicz

Jan Baytel

Mateusz Borkowski

Marcin Kowalczyk

Paweł Łukaszewski

Barbara Przybyszewska-Jarmińska

Anna Pyda-Grajpel

Krzysztof Sadowski

Jan Stęszewski


 Andrzej Wróbel


Anna Zaradny, Robert Piotrowicz

Maciej Zieliński