Program Pomocy Psychologicznej dla obywateli Ukrainy online 2024 adresowany jest do profesjonalnych, czynnych zawodowo artystów, którzy znaleźli się w kryzysie i potrzebują konsultacji z psychologiem znającym środowisko artystyczne.

Wersja do druku

Udostępnij

Celem programu jest promowanie zdrowia psychicznego w środowisku artystycznym poprzez udzielanie bezpłatnego wsparcia psychologicznego dla aktywnie pracujących zawodowo artystów oraz studentów studiów magisterskich i absolwentów szkoły baletowej.

Z programu skorzystać mogą obywatele Ukrainy, którzy w rozumieniu ustawy z dnia 12.03.2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, są uchodźcami wojennymi i przekroczyli granicę Polski po 24.02.2022 roku i planują prowadzić działalność artystyczną na terenie Polski.


Zasady korzystania z Programu:

  • Każdy Artysta ma prawo do pięciu bezpłatnych sesji
  • Rezerwacja sesji odbywa się poprzez wypełnienie formularza dostępnego TUTAJ.
  • Sesje trwają 50 minut i odbywają się on-line
  • Program jest bezpłatny i ma charakter indywidualny

Więcej informacji na stronie: https://nimit.pl/program-pomocy-psychologicznej/


Osoby odpowiedzialne za realizację Programu:

Aleksander Zwierz – Kierownik Działu Rozwoju Zawodowego w Narodowym Instytucie Muzyki i Tańca

Małgorzata Chmurzyńska – Koordynator Programu Pomocy Psychologicznej online
Kontakt: pomocpsychologiczna@nimit.pl, nr tel. 785-450-000