Można już składać wnioski do Programu „PolandDances / Tournée – edycja 2024”, w ramach którego dofinansowane zostaną zagraniczne prezentacje spektakli tanecznych z udziałem polskich tancerzy(-ek) i choreografów(-ek). Program ten służy prezentacji i promocji polskich twórców(-czyń) tańca wśród zagranicznych kuratorów, prezenterów, producentów i publiczności. Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami w Regulaminie tegorocznej edycji Programu, w którym zostały uwzględnione uwagi zgłaszane przez środowisko tańca.

Wersja do druku

Udostępnij

Tegoroczna edycja Programu „PolandDances / Tournée to kumulacja dotychczasowych doświadczeń, wzbogacona o głosy środowiska tanecznego. Naszym celem jest dotarcie do jeszcze szerszej publiczności i zapewnienie beneficjentom coraz lepszych warunków do prezentowania swojej twórczości przed zagranicznymi odbiorcami, kuratorami i producentami. Chcielibyśmy, aby Program stanowił nie tylko wsparcie finansowe, ale również impuls do budowania efektywnych i trwałych międzynarodowych relacji polskiego środowiska tańca – mówi Paula Lis-Sołoducha, Dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca.

Planowany budżet Programu „PolandDances / Tournée – edycja 2024” wynosi 135 000 zł brutto. Maksymalna kwota dofinansowania Projektu wynosi 45 000 zł brutto.

Wypłata przyznanego wnioskodawcy dofinansowania odbędzie się w formie trzech transz – wypłata pierwszej transzy nastąpi po podpisaniu porozumienia, a kolejne po zaakceptowaniu sprawozdania częściowego oraz po złożeniu sprawozdania końcowego.

Formularz aplikacyjny do Programu znajduje się na platformie Microsoft Forms (link poniżej).

Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie www.nimit.pl nie wcześniej niż 27 maja 2024 r., a wnioskodawcy wybranych do realizacji projektów w ramach Programu zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji drogą elektroniczną na podany we wniosku adres email.
Osoby odpowiedzialne za realizację Programu:

dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. ucz. – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca

Maria Opałka – Kierownik Działu Impresariatu Tańca

Mateusz Czekaj – Starszy Specjalista ds. Impresariatu Tańca, Manager Programu,
tel. +48 785 430 000, mail: office@polanddances.pl