Czterech wnioskodawców zgłosiło aplikacje do projektu PolandDances / Tournée edycja 2023. Dofinansowanie w pełnej kwocie otrzymały trzy wnioski.

Wersja do druku

Udostępnij

Wykaz złożonych wniosków:

Lp. Wnioskodawca Spektakl Wnioskowana kwota
1. Fundacja Scena Współczesna „ATSU” 35 000 PLN
2. Fundacja Nowszego Teatru „BLISKO” 35 000 PLN
3. Fundacja Nowszego Teatralna Tytuł
4. Fundacja Crush On Trash „GŁODNI”/ „The HUNGRY Ones” 35 000 PLN

W pierwszym etapie oceny wniosków sprawdzono ich zgodność z Regulaminem naboru pod względem formalnym. Wniosek Fundacji Nowszego Teatralna został odrzucony.

Pozostałe trzy aplikacje przedłożono do drugiego etapu konkursowego – oceny merytorycznej, która została powierzona ekspertom zewnętrznym powołanym do Komisji. Jej posiedzenie odbyło się 25 maja 2023 roku w formie online na platformie Zoom.

W pracy Komisji uczestniczyli:

  • Edyta Kozak – tancerka i choreografka, twórca i dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Ciało/Umysł
  • Małgorzata Dzierżon – tancerka i choreografka, pedagog tańca,  kierowniczka baletu w Operze Wrocławskiej, producentka działająca w Wielkiej Brytanii i Polsce
  • Andrzej Morawiec – tancerz i choreograf, pedagog tańca na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie
  • Mateusz Czekaj – pracownik NIMiT – protokolant, bez prawa głosu.

Zgodnie z kryteriami merytorycznymi oraz punktacją określoną w Regulaminie, na podstawie wyników punktacji Komisja zarekomendowała w projekcie PolandDances / Tournée 2023 do realizacji wszystkie trzy wnioski.

Dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, na podstawie rekomendacji Komisji, podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania następującym projektom:

Lp. Wnioskodawca Spektakl Kwota dofinansowania NIMiT
1. Fundacja Scena Współczesna „ATSU” 35 000 PLN
2. Fundacja Nowszego Teatru „BLISKO” 35 000 PLN
3. Fundacja Crush On Trash „GŁODNI”/ „The HUNGRY Ones” 35 000 PLN


powiązane

Publikacje