Wersja do druku

Udostępnij

cele:

Prezentacja polskich artystów wykonawców oraz twórczości polskich kompozytorów.

opis:

Program skierowany jest do polskich artystów muzyków prowadzących indywidualną działalność artystyczną (solistów, dyrygentów, chórmistrzów) oraz zespołów pozainstytucjonalnych (kameraliści, chórzyści) i polega na prezentacji utworów jednego wskazanych kompozytorów lub kompozytorów wskazanej epoki.

W ramach programu IMiT dofinansowuje honoraria artystów, którzy po raz pierwszy prezentują publicznie dzieła polskich kompozytorów wskazanych w danej edycji programu w kwocie do 10 tys. zł. za koncert.

Kompozytorzu wskazani w IV edycji programu: Marcin Mielczewski, Juliusz Zarębski, Andrzej Panufnik

Chęć przystąpienia do uczestnictwa w programie zgłaszają do IMiT łącznie artysta wykonawca lub zespół artystów wraz z organizatorem koncertu, festiwalu lub innej publicznej i otwartej dla słuchaczy imprezy muzycznej.

III edycja programu trwa od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r.

Termin nadsyłania zgłoszeń w IV edycji programu upływa w dniu 30 listopada 2013 roku.

Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa oraz
w wersji elektronicznej na adres imit@imit.org.pl. O zakwalifikowaniu wniosku decyduje data stempla pocztowego.

Termin wyboru wniosków wybranych do dofinansowania upływa w dniu 31 grudnia 2013 r.

budżet: III edycja – 100 tys. zł

osoby odpowiedzialne:

Andrzej Kosowski – Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca
Brygida Błaszczyk – Specjalista ds. programowych

dotychczasowe rezultaty: Program uruchomiony, po zrealizowanych trzech edycjach

Zgłoszono 54 projekty (30.11.2013 r)
Komisja dokonała wyboru 17 projektów (16.12. 2013 r.)

PROTOKÓŁ OBRAD KOMISJI

KOMISJA OCENIAJĄCA WNIOSKI

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wprowadzenie do programu – Przewodnik

Regulamin programu

Formularz aplikacyjny

Załącznik do formularza aplikacyjnego – oświadczenie wykonawcy

Załącznik do formularza aplikacyjnego – oświadczenie organizatora koncertu

Wzór rozliczenia merytorycznego i finansowego