Wersja do druku

Udostępnij

cele:

Wykonanie profesjonalnej sesji fotograficznej młodych kompozytorów i wykonawców.

Pomoc w debiucie i starcie na rynku muzycznym

opis:

Program adresowany do polskich kompozytorów, artystów-wykonawców (instrumentalistów, śpiewaków, dyrygentów) oraz do zespołów muzycznych (kameralnych, wokalnych, mieszanych) i polega na wykonaniu profesjonalnego serwisu zdjęciowego młodym twórcom i artystom.

O udział w programie mogą aplikować artyści indywidualni i zespoły muzyczne do 9 osób. Aplikujący muszą wykazać się co najmniej roczną aktywnością artystyczną i w najbliższych 12 miesiącach planować dalszą aktywną działalność. W programie mogą wziąć udział osoby, które nie przekroczyły 35. roku życia na dzień 31 grudnia 2014. W przypadku zespołów liczy się wiek każdego członka zespołu. Dopuszcza się udział w zespole muzycznym członków posiadających zagraniczne obywatelstwo, pod warunkiem nie przekroczenia 1/3 składu zespołu.

W ramach programu Instytut Muzyki i Tańca pokryje koszty najmu studia, wykonania serwisu zdjęciowego i obróbki zdjęć.

Realizacja programu trwa od 15 do 30 grudnia 2014 roku. Termin nadsyłania zgłoszeń do I edycji programu: do 12 grudnia 2014 roku

Termin wyboru zgłoszeń przez komisję opiniującą: do 15 grudnia 2014 roku.

Lista projektów zatwierdzonych przez komisję zostanie ogłoszona na stronie IMiT do 16 grudnia 2014 roku.

Podpisany formularz aplikacyjny należy przysłać na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Wniosek do programu Nowa twarz muzyki” [o zakwalifikowaniu wniosku decyduje data stempla pocztowego] oraz w wersji elektronicznej [dokument w formacie word lub skan] na adres imit@imit.org.p w terminie do 12 grudnia 2014 roku włącznie.

budżet:
20 tys. zł

osoby odpowiedzialne:
Andrzej Kosowski – Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca
Katarzyna Mykietyn – koordynator Programu, tel.  +48 504986209, mykietyn@o2.pl

Dotychczasowe rezultaty:

Program uruchomiony, w trakcie trwania I edycji

Zgłoszono 33 aplikacje (12.12.2014)

Komisja konkursowa dokonała wyboru 6 projektów (15.12.2014)

Pierwsza edycja programu, zaowocowała sześcioma sesjami fotograficznymi, w których uczestniczyli młodzi kompozytorzy i wykonawcy:

Katarzyna Brzóska (Cailloux)

Barbara Kinga Majewska

Justyna Kowalska-Lasoń

Paweł Pietruszewski

Wakarecy Piano Duo

Zespół Muzyki XVII i XVIII w. Extempore.

Zdjęcia wykonała Magda Hueckel.

Organizatorów życia muzycznego zainteresowanych użyciem zdjęć wykonanych w ramach programu, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Instytutem Muzyki i Tańca lub bezpośrednio – z artystami.

PROTOKÓŁ OBRAD KOMISJI

KOMISJA OCENIAJĄCA WNIOSKI


DOKUMENTY DO POBRANIA:

REGULAMIN

FORMULARZ APLIKACYJNY