Wersja do druku

Udostępnij

cele:

Rozwój polskiej krytyki muzycznej

opis:

Program adresowany jest do polskich muzykologów, teoretyków muzyki, recenzentów i krytyków oraz do osób reprezentujących szeroko rozumianą humanistykę, które zamierzają poznać zasady krytyki muzycznej lub podnieść jej jakość.

Tematem III edycji programu jest „Krytyka operowa”

Program odbędzie się w dniach 9 – 11 maja 2013 roku w Bydgoszczy. Obejmuje uczestnictwo w wykładzie
i warsztatach dotyczących krytyki operowej, publikację napisanych przez uczestników tekstów oraz udział
w wykładach i panelach Forum Krytyki Operowej organizowanego przez Opera Nova w ramach XX Bydgoskiego Festiwalu Operowego.

Wykład poprowadzi prof. Małgorzata Komorowska, a warsztaty dr Daniel Cichy.

Przedmiotem recenzji i opracowań krytycznych będą spektakle XX Bydgoskiego Festiwalu Operowego: Modest Musorgski – „Chowańszczyzna” i Przemysław Zych – „Poiesis” [premiera  światowa utworu powstałego w ramach programu MKiDN „Zamówienia kompozytorskie”]

Termin nadsyłania zgłoszeń (formularz aplikacyjny, życiorys i list motywacyjny) upływa w dniu 5 kwietnia 2013 r., zaś termin wyboru wniosków 17 kwietnia 2013 r.

Zgłoszenia w wersji papierowej wraz z załącznikami należy przysłać na adres: Instytut Muzyki i Tańca,
ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Wniosek do programu Krytyka muzyczna 2.0
[o zakwalifikowaniu wniosku decyduje data stempla pocztowego] oraz w wersji elektronicznej [dokumenty
w formacie word lub skany] na adres: imit@imit.org.pl.

O udział w programie mogą również aplikować studenci od 3. roku studiów wyższych lub osoby posiadające licencjat.

budżet: 15 tys. zł.

osoby odpowiedzialne:

Andrzej Kosowski – dyrektor Instytut Muzyki i Tańca
Brygida Błaszczyk – specjalista ds. programowych

 

dotychczasowe rezultaty:

Zgłoszono 20 aplikacji (2.04. 2013)

Komisja konkursowa w składzie: prof. Małgorzata Komorowska, dr Daniel Cichy i dr Rafał Ciesielski dokonała wyboru 5 uczestników programu (19.04. 2013)

PROTOKÓŁ OBRAD KOMISJI

ANEKS DO PROTOKOŁU KOMISJI

POWOŁANIE KOMISJI

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Krytyka muzycza 2.0 – III edycja – wprowadzenie do programu

REGULAMIN

FORMULARZ APLIKACYJNY

PROGRAM FORUM KRYTYKI OPEROWEJ W RAMACH XX BYDGOSKIEGO FESTIWALU OPEROWEGO