Wersja do druku

Udostępnij

Micamoca/Uferstudios/Instytut Muzyki i Tańca: Rezydencje 2013


W ramach porozumienia o współpracy działające w Berlinie organizacje wspierające rozwój tańca –Micamoca oraz Uferstudios – wraz z Instytutem Muzyki i Tańca ogłaszają nabór do programu rezydencyjnego w 2013.

Program adresowany jest do osób związanych zawodowo z tańcem i pracujących jako tancerz, choreograf, pedagog tańca, menadżer projektów tanecznych, dyrektor/kurator festiwalu lub przeglądu tańca, krytyk, badacz tańca.

Kandydaci zainteresowani pobytem rezydencyjnym w Berlinie przygotowują indywidualny projekt rezydencji, dostosowany do własnych potrzeb.

W ramach programu rezydencyjnego organizatorzy oferują następujące rodzaje wsparcia:

– rezydencja twórcza dla choreografa/tancerza

– konsultacje z dramaturgiem

– konsultacje z menedżerem produkcji, specjalistą od PR

– spotkania z przedstawicielami lokalnego środowiska artystycznego

– możliwość udziału (w charakterze obserwatora) w próbach wybranych zespołów działających w Berlinie (po uzyskaniu przez Organizatorów wcześniejszej zgody)

– możliwość udziału w przeglądach/festiwalach tańca

– możliwość spotkania/konsultacji z krytykiem tańca

– możliwość wizyt studyjnych w  działających w Berlinie ośrodkach związanych z tańcem

– inne, indywidualnie konsultowane rodzaje wsparcia

– wsparcie logistyczne (zakwaterowanie, organizacja, etc.)

Zasady naboru:

–  uczestnikiem może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie oraz mieszkająca na stałe w Polsce

– uczestnik musi być czynnie działającym badaczem lub praktykiem tańca w jednym z wymienionych wyżej zakresów

– warunkiem uczestnictwa jest dobra znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego

Rodzaj kosztów kwalifikowanych:

– koszty podróży

– koszty zakwaterowania (ok. 20  EU doba)

– koszty rezydencji twórczej (ok 70 EU doba)

– koszty biletów wstępu na spektakle taneczne

– maksymalny koszt jednej rezydencji pokrywany przez Organizatorów wynosi 1500 EU

Zasady konstruowania indywidualnego programu rezydencji/wizyty studyjnej:

– planowany czas pobytu rezydencyjnego w Berlinie powinien wynosić od 3 dni do 1 miesiąca w ciągu całego roku

– indywidualny plan rezydencji powinien  zawierać informację o tym, jaki jest cel główny planowanej rezydencji/wizyty studyjnej oraz uzasadnienie przydatności i celowości pobytu w Berlinie dla własnej pracy twórczej/badawczej Wnioskodawcy, a także informację o tym jakiego rodzaju wsparcia Wnioskodawca oczekuje od Organizatorów programu.

– wniosek musi również zawierać listę i wycenę kosztów, które mają być pokryte przez Organizatorów

– wniosek musi być napisany w j. angielskim

Zasady kwalifikacji projektów:

– W ramach możliwości budżetowych organizatorzy dokonują kwalifikacji projektów najciekawszych i najlepiej umotywowanych

– na podstawie przedstawionego indywidualnego planu Organizatorzy proponują dla zakwalifikowanych projektów konkretne rozwiązania, w tym terminy i miejsca rezydencji

Wnioski należy wysłać na adres:

taniec@imit.org.pl

Data końcowa składania wniosków :

25 lutego 2013

PLIKI DO POBRANIA:

Regulamin

Formularz aplikacyjny

Organizatorzy

Instytut Muzyki i Tańca: http://www.imit.org.pl

Micamoca project berlin: www.micamoca.com

Uferstudios_ for contemporary dance: http://www.uferstudios.com/

***

WYNIKI 2013