Wersja do druku

Udostępnij

cele: Upowszechnianie umiejętności tradycyjnej gry na instrumentach i śpiewu, bezpośredni przekaz mistrz-uczeń, tworzenie podstaw do twórczości na bazie dobrze poznanej tradycji.
opis: Program skierowany jest do polskich instytucji zajmujących się kultywowaniem rodzimej tradycji muzycznej oraz do artystów muzyków ludowych.

Program nawiązuje do, rozpowszechnionej w wielu krajach o rozwiniętej kulturze muzycznej, idei podtrzymywania lokalnych tradycji muzycznych, w tym tradycyjnych technik wykonawczych związanych z grą i ze śpiewem.

Program polega na organizowaniu przez instytucje i organizacje społeczne warsztatów w trakcie których artyści muzycy ludowi przekazują umiejętności tradycyjnego wykonawstwa w zakresie gry na instrumentach i śpiewu.

Chęć przystąpienia do uczestnictwa w programie zgłaszają łącznie organizator warsztatów i artysta muzyk ludowy lub grupa artystów muzyków.

II edycja programu trwa od 15 stycznia do 31 grudnia 2012 r.
Termin nadsyłania zgłoszeń w II edycji programu upływa w dniu 31 grudnia 2011 roku.
Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres: Instytut Muzyki i Tańca, Pl. Piłsudskiego 9,
00-078 Warszawa. O zakwalifikowaniu wniosku decyduje data stempla pocztowego.
Termin wyboru projektów upływa w dniu 10 stycznia 2012 r.

budżet: 30 tys. zł.

osoba odpowiedzialna:
Andrzej Kosowski – Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca
Brygida Błaszczyk – Specjalista ds. programowych

 

dotychczasowe rezultaty: Program uruchomiony, w trakcie trwania II edycji

Zgłoszono 15 projektów (31.12.2011 r.)

Komisja konkursowa dokonała wyboru 4 projektów (9.01.2012 r.)

Protokół obrad komisji
Komisja opiniująca wnioski

Dokumenty do pobrania:

Wprowadzenie do programu „Szkoła Mistrzów Tradycji”

Regulamin
Formularz aplikacyjny
Formularz rozliczenia merytorycznego i finansowego