25 kwietnia 2023 r. w siedzibie Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, odbyło się posiedzenie komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone do programu Dyrygent – rezydent w edycji na sezon 2023/2024. Do programu zgłoszono 10 wniosków aplikacyjnych.

Wersja do druku

Udostępnij

W skład komisji rekomendującej dyrekcji Instytutu projekty weszli przedstawiciele środowiska dyrygenckiego, instytucji artystycznych, uczelni muzycznych oraz Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca. Komisja obradowała w składzie: prof. dr hab. Paweł Przytocki, Anna Duczmal-Mróz, Marek Wroniszewski i Brygida Błaszczyk-Podhajska.

Komisja, kierując się regulaminem i założeniami programu Dyrygent – rezydent, przy wyborze projektów rekomendowanych do dofinansowania uwzględniła szereg różnorodnych czynników, m.in. potencjał i poziom artystyczny zgłoszonych kandydatów, przedstawione programy rezydencji oraz planowaną promocję dyrygenta-rezydenta. Zostały zarekomendowane te wnioski, które w opinii komisji najlepiej mogą zrealizować cele programu, do jakich należy wsparcie zawodowe i promocja młodych dyrygentów, także w ośrodkach, które do tej pory nie brały udziału w programie „Dyrygent-rezydent”.

Zgodnie z regulaminem programu Dyrygent-rezydent, p.o. dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, Lech Dzierżanowski, kierując się opinią komisji, podjął ostateczną decyzję o dofinansowaniu następujących projektów:

 1. Bałtycka Agencja Artystyczna BART / Polska Filharmonia Kameralna Sopot – Jakub Zwierz
  (kwota dofinansowania – 30 000 zł)
 2. Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie – Martyna Zych
  (kwota dofinansowania – 27 000 zł)
 3. Sinfonia Varsovia – Daniel Mieczkowski
  (kwota dofinansowania – 30 000 zł)
 4. Filharmonia Sudecka im. J. Wiłkomirskiego w Wałbrzychu – Jan Bielak
  (kwota dofinansowania – 30 000 zł)
 5. ATElier Kultury w Jaworznie / Orkiestra Kameralna Archetti – Filip Huget
  (kwota dofinansowania – 30 000 zł)
 6. Opera Krakowska w Krakowie – Miłosz Korpol
  (kwota dofinansowania – 29 700 zł)

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za udział w konkursie i gratulujemy uczestnikom dofinansowanych projektów. Liczymy, że realizowane przez nich rezydencje dyrygenckie okażą się znaczącym sukcesem artystycznym w nadchodzącym sezonie koncertowym.

powiązane

Publikacje