Narodowy Instytut Muzyki i Tańca rozpoczyna nabór wniosków do kolejnej edycji programu artystycznego Dyrygent – rezydent na sezon 2023/2024. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 marca 2023 roku.

Wersja do druku

Udostępnij

Zeskanowany wniosek aplikacyjny, podpisany przez osobę upoważnioną, powinien być przysłany wraz z załącznikami a) i b) w terminie do 31 marca 2023 roku (do godz. 23.59) wyłącznie na adres dyrygent-rezydent@nimit.pl wraz z linkiem do miejsca, w którym zamieszczono wymagany materiał audio-video.

Lista projektów, które otrzymają w konkursie dofinansowanie zostanie ogłoszona na stronie internetowej Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca do 28 kwietnia 2023 roku. Wnioskodawcy tych projektów zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji oficjalnym pismem.

Budżet edycji programu w sezonie 2023/2024 wynosi 180 tysięcy złotych.

W przypadku niewyczerpania pełnej puli środków przeznaczonych na edycję programu w sezonie 2023/2024, Dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca może w dalszym terminie ogłosić drugą turę naboru zgłoszeń.

Wzory formularzy aplikacyjnych są dostępne są poniżej.

Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

Lech Dzierżanowski – p.o. dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca

Brygida Błaszczyk-Podhajska – Kierownik Działu Muzyki Polskiej, tel. +48 785 340 000, brygida.blaszczyk@nimit.pl

Grzegorz Żórawski – Specjalista ds. muzyki polskiej, Dział Muzyki Polskiej, tel. +48 887 507 017, grzegorz.zorawski@nimit.pl

powiązane

Publikacje