Narodowy Instytut Muzyki i Tańca rozpoczyna nabór wniosków do kolejnej edycji programu artystycznego Dyrygent – rezydent na sezon 2022/2023. Jego cel to przede wszystkim promocja młodych polskich dyrygentów oraz wzrost liczby wykonań muzyki polskiej.

Wersja do druku

Udostępnij

Program Dyrygent – rezydent ma ułatwić start młodym artystom na drodze dyrygentury, stwarzając im możliwość współpracy i bezpośredniego kontaktu z zawodowym zespołem orkiestrowym lub operowym.

Jednocześnie, twórcy programu chcieliby zachęcić polskie instytucje koncertowe – orkiestry, filharmonie oraz teatry operowe i muzyczne – do podejmowania współpracy z młodymi dyrygentami.

Ogłoszenie Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca z dnia 18 maja 2022 roku o terminie i trybie naboru zgłoszeń do programu Dyrygent – rezydent na sezon 2022/2023

Termin nadsyłania zgłoszeń do edycji programu na sezon 2022/2023 upływa w dniu 15 czerwca 2022 roku.

Zeskanowany wniosek aplikacyjny, podpisany przez osobę upoważnioną, powinien być przysłany wraz z załącznikami a) i b) w terminie do 15 czerwca 2022 roku (do godz. 23.59) wyłącznie na adres dyrygent-rezydent@nimit.pl. W tym samym terminie na adres: dyrygent-rezydent@nimit.pl należy przesłać transferem internetowym, np. WeTransfer (plik formatu MP4 lub AVI) nagranie audio-video, o którym mowa w punkcie 25 c Regulaminu (załącznik c) lub link do tego nagrania zamieszczonego w serwisie umożliwiającym odtworzenie materiału bez konieczności rejestracji i podawania hasła (np. YouTube).

Lista projektów, które otrzymają w konkursie dofinansowanie zostanie ogłoszona na stronie internetowej Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca do 8 lipca 2022 roku, a wnioskodawcy tych projektów zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji oficjalnym pismem.

Budżet edycji programu w sezonie 2022/2023 wynosi 180 tysięcy złotych.

W przypadku niewyczerpania pełnej puli środków przeznaczonych na edycję programu w sezonie 2022/2023, Dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca może w dalszym terminie ogłosić drugą turę naboru zgłoszeń.

Wzory formularzy aplikacyjnych są dostępne poniżej.


Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

Lech Dzierżanowski – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca

Brygida Błaszczyk-Podhajska – Kierownik Działu Programowego, Departament Muzyki Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca (brygida.blaszczyk@nimit.pl, tel. +48 785 340 000)

Maria Zarycka – Specjalista ds. programowych, Departament Muzyki Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca (maria.zarycka@nimit.pl, tel. +48 887 507 017).

powiązane

Publikacje