4 lipca 2022 r. w siedzibie Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, odbyło się posiedzenie komisji konkursowej opiniującej wnioski złożone do programu Dyrygent-rezydent w sezonie 2022/2023. W skład komisji rekomendującej dyrekcji Instytutu projekty weszli przedstawiciele środowiska dyrygenckiego, instytucji artystycznych, uczelni muzycznych oraz Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca.

Wersja do druku

Udostępnij

Do programu zgłoszono 13 wniosków aplikacyjnych, wszystkie poprawne formalnie.

Komisja obradowała w składzie: prof. dr hab. Tomasz Bugaj, prof. dr hab. Monika Wolińska, dr Maciej Tomasiewicz i Brygida Błaszczyk-Podhajska.

Dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca, Katarzyna Meissner, zgodnie z regulaminem programu Dyrygent-rezydent, kierując się opinią komisji, podjęła ostateczną decyzję o dofinansowaniu następujących projektów:

  1. Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach – Piotr Wacławik (kwota dofinansowania – 30 000 zł)
  2. Sinfonia Varsovia – Zofia Kiniorska (kwota dofinansowania – 30 000 zł)
  3. Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu – Jakub Czerski (kwota dofinansowania – 16 250 zł)
  4. Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera – Hanna Hurkot (kwota dofinansowania – 29 900 zł)
  5. Bałtycka Agencja Artystyczna BART / Polska Filharmonia Kameralna Sopot – Szymon Joachim Naściszewski (kwota dofinansowania – 30 000 zł)
  6. Opera Bałtycka w Gdańsku – Trajan Muryń (kwota dofinansowania – 28 150 zł)

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za udział w konkursie i gratulujemy uczestnikom dofinansowanych projektów. Liczymy, że realizowane przez nich rezydencje dyrygenckie okażą się znaczącym sukcesem artystycznym w nadchodzącym sezonie koncertowym.

powiązane

Publikacje