Wersja do druku

Udostępnij

cele: Prezentacja twórczości polskich kompozytorów i animacja twórczości

opis: Program „Kompozytor-rezydent” nawiązuje do rozpowszechnionej w Europie i na świecie praktyki łączenia twórców z profesjonalnymi instytucjami muzycznymi. Adresowany jest do zawodowych zespołów orkiestrowych i chóralnych w Polsce oraz kompozytorów do 40 r. życia.

Program polega na prezentacji minimum trzech dzieł wybranego twórcy podczas sezonu artystycznego danej instytucji muzycznej. Podstawową częścią programu jest zamówienie i prawykonanie jednej nowej kompozycji.

Chęć przystąpienia do uczestnictwa w programie zgłaszają do Instytutu łącznie kompozytor i zespół orkiestrowy lub chóralny.

IV edycja programu obejmuje sezon 2015/2016. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 31 stycznia 2015 r. Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa, a także w wersji elektronicznej na adres mailowy imit@imit.org.pl. O zakwalifikowaniu wniosku decyduje data stempla pocztowego. Termin wyboru projektów upływa w dniu 28 lutego 2015 r.

budżet: V edycja – 90 tys. zł

osoby odpowiedzialne:

Andrzej Kosowski- Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca
Brygida Błaszczyk – Specjalista ds. programowych

dotychczasowe rezultaty: Program uruchomiony, po zrealizowanych trzech edycjach

Zgłoszono 8 aplikacji (31.01. 2015 r.)

Komisja konkursowa dokonała wyboru 3 rezydencji (12. 03. 2015 r.)

KOMISJA OCENIAJĄCA WNIOSKI

PROTOKÓŁ OBRAD KOMISJI


DOKUMENTY DO POBRANIA:

PRZEWODNIK – Wprowadzenie do V edycji programu

REGULAMIN

WNIOSEK APLIKACYJNY

WZÓR ROZLICZENIA MERYTORYCZNEGO I FINANSOWEGO