Wersja do druku

Udostępnij

Cele:

Animacja współpracy polskich zespołów tanecznych z uznanymi choreografami polskimi i zagranicznymi. Wzbogacanie repertuaru polskich zespołów o różnorodne pod względem choreograficznym spektakle taneczne.

Opis:

W ramach Programu wspierane są projekty współpracy choreograficznej uznanego artysty polskiego lub zagranicznego z polskim zespołem. Projekt musi zakończyć się powstaniem nowego dzieła choreograficznego. W przypadku autorów zagranicznych możliwe są również adaptacje uznanych dzieł, które dotychczas nie zostały w Polsce zrealizowane.

 

Nabór wniosków w I edycji Programu odbywa się od 10 października do 15 grudnia 2012.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 31 stycznia 2013.

Termin realizacji projektów: 1 marca – 30 listopada 2013.

Budżet: Planowany budżet programu w roku 2013 wynosi 90 000 zł.

 

Osoba odpowiedzialna:

Joanna Szymajda – Z-ca Dyrektora Instytutu
Marta Michalak – kierownik projektów, departament tańca

 

Pliki do pobrania:

REGULAMIN

Formularz aplikacyjny

Formularz rozliczeniowy

 

Protokół powołania komisji 2013, I edycja

Protokół z obrad komisji 2013