Wersja do druku

Udostępnij

cele:

Prezentacja i promocja młodych polskich artystów.

Zachęcenie polskich instytucji kultury i zespołów do podejmowania współpracy z młodymi polskimi artystami.

Promocja polskiej twórczości kompozytorskiej.

opis:

Realizacja programu odbywa się poprzez rezydencje artystyczne solistów oraz zespołów w instytucjach artystycznych (priorytet I) oraz rezydencje solistów śpiewaków w teatrach operowych i muzycznych (priorytet II).

Priorytet I – rezydencja w instytucjach i zespołach polega na występie  solisty lub zespołu w minimum 3 koncertach w sezonie artystycznym. W ramach rezydencji możliwa jest organizacja różnych form koncertów – np. recitali solowych, koncertów edukacyjnych, koncertów kameralnych i symfonicznych.

Priorytet II – rezydencja w operach i teatrach muzycznych polega na czynnym udziale śpiewaka w przygotowaniach minimum dwóch premier lub wznowień dzieł scenicznych (z gatunku: opera, operetka, musical, przedstawienie dla dzieci) oraz występie w minimum 3 spektaklach w  ramach każdego z przygotowywanych tytułów.

W ramach programu IMiT pokryje koszty honorariów uczestniczących w programie solistów i zespołów.

Chęć przystąpienia do uczestnictwa w programie zgłaszają do Instytutu łącznie solista/zespół i instytucja.

I edycja programu obejmuje sezon 2015/2016.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 30 kwietnia 2015 r. Zgłoszenia należy nadsyłać pocztą na adres: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa, a także w wersji elektronicznej na adres mailowy imit@imit.org.pl. O zakwalifikowaniu wniosku decyduje data stempla pocztowego. Termin wyboru projektów upływa w dniu 31 maja 2015 r.

budżet: I edycja – 60 tys. zł

osoby odpowiedzialne:

Andrzej Kosowski- Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca
Brygida Błaszczyk-Podhajska – Specjalista ds. programowych

dotychczasowe rezultaty:

Program uruchomiony, w trakcie trwania I edycji

Zgłoszono 17 aplikacji (30.04. 2015 r.)

Komisja konkursowa dokonała wyboru 6 rezydencji (29. 05. 2015 r.)

KOMISJA OCENIAJĄCA WNIOSKI

PROTOKÓŁ OBRAD KOMISJI


DOKUMENTY DO POBRANIA:

PRZEWODNIK – Wprowadzenie do I edycji programu

REGULAMIN

FORMULARZ APLIKACYJNY – PRIORYTET I

FORMULARZ APLIKACYJNY – PRIORYTET II

WZÓR ROZLICZENIA MERYTORYCZNEGO I FINANSOWEGO – PRIORYTET I

WZÓR ROZLICZENIA MERYTORYCZNEGO I FINANSOWEGO – PRIORYTET II


Lista utworów zamówionych i prawykonanych lub zaplanowanych do wykonania w ramach programu IMiT „Kompozytor – rezydent” (I, II, III, IV edycja)

Lista utworów powstałych w wyniku realizacji programu MKiDN „Kolekcje”, priorytet „Zamówienia kompozytorskie” (edycja 2013/2014)

Lista utworów powstałych w wyniku realizacji programu MKiDN „Kolekcje”, priorytet „Zamówienia kompozytorskie” (edycja 2012/2013)