Warsztat- spotkanie dedykowane osobom dojrzałym (choreografom, tancerzom), nastawione na zachęcenie do aktywności fizycznej, „odświeżenie” umiejętności, powrót do sprawności, nawiązaniu lub odnowieniu kontaktów artystycznych i zachęceniu do współpracy artystycznej oraz dzielenia się doświadczeniami.

Wersja do druku

Udostępnij

Z założenia, każdy uczestnik warsztatu prowadzi godzinę zajęć z zakresu własnych metod. Projekt jest wstępem do długoterminowego działania społeczno-artystycznego w kolejnym roku kalendarzowym, zakładającego stworzenie spektaklu z udziałem dojrzałych tancerzy i twórców. Nabór do projektu prowadzony będzie w drodze open call.

Operator: Opera i Filharmonia Podlaska – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku, Podlaskie Stowarzyszenie Tańca.