1 lutego 2022 o g. 19:00, w Filharmonii Narodowej w Warszawie wystąpi Royal Baroque Ensemble (solistka Iwona Lubowicz) w ramach Programu Scena Muzyki Polskiej, którego współorganizatorami są Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Filharmonie w całej Polsce.

Wersja do druku

Udostępnij

Koncert pt.: In dulci jubilo skoncentrowany jest wokół polskiej muzyki barokowej. Program poświęcony jest kompozytorom mniej znanym, takim jak: Maciej Wronowicz, Aldebrando Subissati, Giovanni Battista Luparini i choć nazwiska te nie brzmią na polskie to Subissati związany był z dworem Kazimierza Wielkiego w Warszawie, Lupparini zaś z kapelą Augusta II w Krakowie.

W czasie koncertu będzie można usłyszeć rzadko wykonywane utwory instrumentalne i wokalno-instrumentalne, między innymi Arię Date lilias, date rosas na sopran, skrzypce i b.c. Anonymusa oraz przepiękną kompozycję Stanisława Sylwestra Szarzyńskiego Veni Sancte Spiritus na sopran, 2 skrzypiec i b.c. Koncert rozpocznie tytułowe In dulci jubilo – Macieja Wronowicza – kompozytora żyjącego na przełomie 17 i 18 wieku, związanego z kapelą we Włocławku, zachowały się do dziś cztery jego utwory.

Utwory wokalno – instrumentalne zostaną dopenione przez utwory wyłącznie instrumentalne, takie jak: Cantate Donine/Secunda Pars na skrzypce, wiolonczelę i bc A. Jarzębskiego, Sonata ex G KBPJ 38 na 2 skrzypiec, viola da gamba i b.c. K. Förstera jun. oraz Sonata XX na skrzypce solo i b.c. A. Subissatiego. Koncert zakończy Kantata In martirio crudele G. B. Lupariniego.

W programie:

Maciej Wronowicz

In dulci iubilo – Concerto a 3 na sopran solo, 2 skrzypiec i basso continuo

Adam Jarzębski

Cantate Domino / Secunda Pars na skrzypce, wiolonczelę i basso continuo

Stanisław Sylwester Szarzyński

Veni Sancte Spiritus – koncert na sopran, 2 skrzypiec i basso continuo

Aldebrando Subissati

Sonata XX na skrzypce solo i basso continuo

Aldebrando Subissati

Antiphonae Ut audivit, Sonata XVIII Ut audivit

Anonim polski (ok. 1740)

Aria Date lilias, date rosas na sopran, skrzypce i basso continuo

Kaspar Förster młodszy

Sonata ex G KBPJ 38 na 2 skrzypiec, violę da gamba i basso continuo

Giovanni Battista Luparini

In martirio crudele kantata na sopran, 2 skrzypiec i basso contiuo

Royal Baroque Ensemble – zespół instrumentalny specjalizujący się w wykonawstwie muzyki barokowej, ze szczególnym naciskiem na muzykę wokalno-instrumentalną. Powstał w 2014 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Miłośników Sztuki Barokowej Dramma per Musica i zainaugurował swoją działalność podczas premiery opery Agrippina G. F. Haendla w Teatrze Królewskiem w Łazienkach Królewskich. W kolejnych latach zespół przygotował opery: Orlando, Alcina G. F. Haendla, Semiramide riconosciuta L. Vinci’ego, Farnace A. Vivaldiego, program złożony z arii Vivaldiego Teatro alla Moda wg książki Benedetto Marcello, choreo-opera Sognando la morte. W skład zespołu wchodzą wybitni i doświadczenie muzycy, którzy są również członkami takich zespołów jak: Musicae Antiquae Collegium Varsoviense, Arte Dei Suanatori, Wrocławska Orkiestra Barokowa, Fundacja Akademii Muzyki Dawnej.