Wersja do druku

Udostępnij

Katarzyna Budnik – altówka
Grzegorz Mania – fortepian

W programie:

Wojciech Gawroński – Sonata A-dur op. 22 na altówkę i fortepian
Mieczysław Karłowicz – Serenada G-dur na altówkę i fortepian
Philipp Scharwenka – Sonata-Fantasia g-moll op. 106 na altówkę i fortepian
Zygmunt Stojowski – Fantazja na altówkę i fortepian op. 27
Mieczysław Wajnberg – Sonata na altówkę i fortepian op. 28

Program koncertu – mimo pozornego zróżnicowania – łączy wspólny klasyczno-romantyczny pierwiastek. Koncert otwiera utrzymana w późnoromantycznym stylu sonata zupełnie zapomnianego Wojciecha Gawrońskiego. Ten znakomity utwór łączy w sobie inwencję melodyczną, bogatą harmonikę i żywy dialog obu instrumentów. Nie inaczej jest w znakomitej sonacie Philippa Scharwenki, w której ciekawa harmonika z nieustannym balanssem pomiędzy trybami minorowym i majorowym, wysuwa się na plan pierwszy. Do programu włączona jest także trzecia sonata, napisana przez Mieczysława Wajnberga w 1945 roku, tuż po zakończeniu II wojny światowej. Słychać w niej tak charakterystyczne dla Wajnberga połączenie nowoczesnego języka muzycznego inspirowanego stylem Szostakowicza z romantycznymi i klasycznymi namiętnościami. To, co wyróżnia tę sonatę, to wyraźne inspiracje muzyką klezmerską, a także wstrząsający charakter III części, stanowiącej muzyczny krzyk rozpaczy i bezsilności. Sonata została niedawno nagrana przez duet i jest to pierwsze w Polsce fonograficzne nagranie tego utworu w wersji na altówkę i fortepian. Pomiędzy sonatami wplecione zostały miniatury na altówkę i fortepian –Serenada Mieczysława Karłowicza i Fantazja Zygmunta Stojowskiego, obie o wyraźnie lirycznym charakterze i urozmaiconej harmonii.


Katarzyna Budnik i Grzegorz Mania

Muzycy rozpoczęli współpracę w 2017 r. od występów w kwartecie fortepianowym, by następnie sformować regularnie koncertujący duet. W repertuarze zespołu są klasyczne arcydzieła na altówkę i fortepian – m.in. sonaty R. Clarke, D. Szostakowicza czy J. Brahmsa. Od kilku lat Katarzyna Budnik i Grzegorz Mania konsekwentnie poszerzają repertuar także o utwory polskich kompozytorów, które prezentowali w ramach serii „Z klasyką przez Polskę” Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca oraz obecnie w ramach programu „Scena Muzyki Polskiej”. W 2020 roku muzycy dokonali nagrania online sonat P. Scharwenki i R. Clarke (YouTube). W 2022 r. ukazała się płyta duetu z sonatami Mieczysława Weinberga i Dymitra Szostakowicza (Wyd. SPMK).