Wersja do druku

Udostępnij

Kongres Tańca to wydarzenie niezwykle ważne dla polskiego środowiska tańca – moment podsumowań oraz nakreślenia nowych perspektyw i sposobów działań. Obecne czasy stawiają jeszcze większe wyzwania. Sytuacja ludzi związanych z tańcem jest coraz trudniejsza w perspektywie rozwoju artystycznego, możliwości realizacji planów zawodowych a także w kwestiach bezpieczeństwa ekonomicznego. Podczas kongresu przedstawiciele środowiska będą wspólnie wypracowywać konkretne rozwiązania zasygnalizowanych problemów i kierunki rozwoju.

Program Kongresu został zbudowany w oparciu o wyniki ankiet do których wypełnienia Instytut zaprosił wszystkich ludzi tańca. Jego tematyka obejmuje zagadnienia:

  1. Edukacji zawodowej;
  2. Kwestii związanych z wykonywaniem zawodu;
  3. Finansowania tańca;
  4. Infrastruktury;
  5. Relacji w środowisku tańca;
  6. Dostępności;
  7. Upowszechniania tańca;
  8. Budowania publiczności i promocji.

Organizatorem III Kongresu Tańca jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, wydarzenie finansowane z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Współorganizatorem jest Muzeum Śląskie w Katowicach.

Więcej informacji: https://kongrestanca.pl/