Wersja do druku

Udostępnij

Warunkiem skorzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej jest:
praca zawodowa w charakterze muzyka lub tancerza
     lub
studiowanie na studiach magisterskich, w przypadku muzyków – w akademiach muzycznych/na uczelniach muzycznych, w przypadku tancerzy – na kierunkach lub wydziałach tanecznych
    oraz
wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Jedna konsultacja trwa około 50 minut.

Poradnictwo psychologiczne jest profesjonalną formą pomocy psychologicznej, przeznaczoną dla osób zdrowych, ale doświadczających czasowych problemów życiowych, które nie zawsze potrafią poradzić sobie z trudnościami życia codziennego, z obowiązkami zawodowymi i wyzwaniami wynikającymi z przebywania w określonym środowisku czy też z realizacją własnych aspiracji i celów w zderzeniu z rzeczywistością.

W poradnictwie psychologicznym dla muzyków i tancerzy psycholożki wykorzystują wyniki badań z psychologii muzyki, psychologii sportu, psychologii twórczości, dotyczące m.in.:

-psychologicznych, społecznych i biograficznych uwarunkowań osiągnięć zawodowo–artystycznych,
-czynników powodzenia w studiach i działalności artystycznej,
-trudności wynikających z doświadczania objawów tremy, jej przyczyn i strategii pokonywania,
-kryzysów twórczych i rozwojowych,
-radzenia sobie z niepowodzeniami, porażkami i krytyką,
-rozwijania odporności psychicznej,
-radzenia sobie w sytuacjach rywalizacji.

Dzięki temu obszary udzielanego przez nas wsparcia psychologicznego są bardzo szerokie: od wzmacniania i rozwijania potencjału artysty, wspomagania rozwoju artystycznego i zwiększania osiągnięć, poprzez rozwijanie elastyczności psychologicznej niezbędnej w pracy zawodowej (w tym: trening umiejętności radzenia sobie ze stresem i tremą,  trening umiejętności ćwiczenia i organizacji pracy nad utworem, przygotowanie do występu publicznego, regulację emocji, usprawnianie umiejętności uczenia się na pamięć utworów, wzmacnianie umiejętności koncentracji, wsparcie nauczycieli szkół muzycznych w zakresie psychologicznych uwarunkowań kształcenia muzycznego) aż po obszary kliniczne (zaburzenia depresyjne, lekowe, obsesyjno-kompulsywne).

Niemal każdy człowiek w ciągu swojego życia, w zależności od etapu rozwojowego:

-może przeżywać lęk, niepokój, poczucie zagrożenia, bezsilności i bezradności;
-może doświadczać przygnębienia i długotrwałego obniżenia nastroju;
-może odczuwać obniżenie samooceny i brak sensu życia;
-może znaleźć się w trudnej sytuacji życiowej, przechodzić kryzysy w związkach i relacjach z innymi osobami;
-może mieć problem z regulacją emocji, z kontrolą złości, gniewu i agresji;
-może poczuć, że nie radzi sobie z zaspokajaniem swoich potrzeb, aspiracji i oczekiwań, z realizacją swoich ról życiowych.
-może być onieśmielony w sytuacjach społecznych, bać się wystąpień publicznych, nie mieć odwagi wyrażać swojego zdania, za bardzo przejmować się oceną innych ludzi,
-może mieć poczucie wiecznego zmęczenia, przeciążenia i przytłoczenia bieżącą sytuacją

W takich przypadkach niezwykle przydatna bywa konsultacja z psychologiem, który pomoże wybrać najlepsze rozwiązanie problemów czy wyjście z trudnych sytuacji.

Poradnictwo psychologiczne jest krótkotrwałą relacją z psychologiem, ukierunkowaną na doraźną pomoc w rozwiązaniu konkretnego problemu.

Jak wygląda konsultacja z psychologiem?

Nadrzędnym celem spotkania jest:

zidentyfikowanie problemu – psycholog pomoże omówić i zrozumieć aktualny problem, z którym dana osoba się zgłasza. Wstępna diagnoza pozwoli określić, z czego wynikają trudności, jakie są czynniki utrwalające problem i utrudniające jego samodzielne przezwyciężenie;
poszukiwanie nowych, alternatywnych i satysfakcjonujących sposobów rozwiązania problemu – psycholog pomoże ustabilizować sytuację, a także ustalić kolejne etapy działania, prowadzące do zmian w pożądanym kierunku.

Poradnictwo psychologiczne przeznaczone jest także dla osób dbających o swój potencjał rozwojowy w różnych dziedzinach życia; zainteresowanych wzmocnieniem swoich umiejętności metapoznawczych: samopoznania, samowiedzy, samoświadomości swoich mocnych i słabych stron, swojej inteligencji emocjonalnej, kompetencji społecznych; dążących do optymalizacji swojego funkcjonowania, zawodowego i osobistego, a zatem – zainteresowanych poprawą jakości swojego życia w różnych wymiarach.

Kontakt:

dr Małgorzata Chmurzyńska, Koordynatorka Programu Pomocy Psychologicznej

Telefon: +48 785 450 000

Email: pomocpsychologiczna@nimit.pl