Portal poświęcony rozmaitym aspektom kultury muzycznej wsi polskich oraz mniejszości narodowych z terenów Polski — jej dawnym brzmieniom i zwyczajom oraz jej miejscu we współczesnym świecie – zarówno w środowiskach wiejskich, jak i miejskich. Jest platformą wiedzy i informacji, ale także dyskusji o stanie muzyki tradycyjnej i znajdowaniu nowych dróg do obcowania z nią, o metodach działań różnych środowisk kontynuujących czy przywracających dawne zwyczaje muzyczne, poszukujących dla nich nowych przestrzeni i kontekstów. 

Wersja do druku

Udostępnij

Gromadzi wiedzę o ludziach — mistrzach śpiewu, tańca, gry, budowy instrumentów i o nowym pokoleniu kontynuatorów tradycji, działaczy, dokumentatorów, archiwistów, animatorów. Przybliża dawny repertuar, zwyczaje, konteksty. Informuje o wydarzeniach muzycznych z Polski i zagranicy. Udostępnia informacje o publikacjach muzycznych i książkowych oraz materiały do nauki indywidualnej, dla nauczycieli, animatorów. Proponuje ciekawe materiały do słuchania, oglądania i czytania dla najmłodszych. 

Portal powstał w 2012 roku z inicjatywy Forum Muzyki Tradycyjnej. W latach 2012–2013 realizowany był przez Stowarzyszenie Twórców Ludowych w Lublinie, a w 2014–2015 przez Fundację „Numinosum”. Od 2019 roku jest współprowadzony przez zrzeszenie Forum Muzyki Tradycyjnej i Pracownię Muzyki Tradycyjnej. W 2021 roku jest budowany nowy portal umożliwiających przejrzyste prezentowanie rozmaitych materiałów oraz odpowiadający aktualnym wymogom technologicznym i użytkowym. 

Częścią portalu od 2020 roku jest blog Tradycje Muzyczne. Opowiada o muzyce związanej z polską obrzędowością doroczną, a także wszelkich innych przejawom występowania muzyki tradycyjnej w kulturze, sztuce i społeczeństwie.

W roku 2021 trwają prace nad gruntowną przebudową portalu – prace zakończą się w listopadzie. 

Multimedia Portalu MuzykaTradycyjna.pl