Głównym celem programu jest upowszechnienie umiejętności tradycyjnej gry na instrumentach, śpiewu i tańca wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, poprzez zakładanie lokalnych Ognisk Muzyki Tradycyjnej i tworzenie ich ogólnopolskiej sieci.

Wersja do druku

Udostępnij

– Pragniemy wesprzeć inicjatywy oddolne, unikalne, uwzględniające osobiste doświadczenia liderów oraz lokalne uwarunkowania. Program jest skierowany do praktyków muzyki i tańca tradycyjnego, którzy chcieliby przeprowadzić projekty pilotażowe, umożliwiające rozpoczęcie współpracy z lokalnymi instytucjami w oparciu o autorskie koncepcje, zarówno w nauczaniu muzyki tradycyjnej, jak i praktykowaniu sztuk tradycyjnych. Istotnym elementem projektu powinno być zatem umożliwienie jego uczestnikom wspólnego muzykowania, gdzie śpiew i taniec będą służyć budowaniu tożsamości i więzi w społecznościach lokalnych – mówi Piotr Piszczatowski, koordynator Pracowni Muzyki i Tańca Tradycyjnego NIMiT.

Istotną inspiracją do uruchomienia projektu był „Przewodnik dobrych praktyk inicjatyw edukacyjnych w obszarze muzyki tradycyjnej” (załącznik nr 1). Przedstawia on potrzeby oraz wnioski wskazane przez licznych edukatorów muzyki tradycyjnej z całej Polski i jest efektem pracy badawczej prowadzonej przez Forum Muzyki Tradycyjnej we współpracy z NIMiT, w ramach Programu „Cech Muzyki Tradycyjnej” w latach 2020-2021.

– Uważna lektura „Przewodnika…” wskazuje nam kluczowe zagadnienia i pytania, jakie lider Ogniska powinien sobie zadać, aby jego praca była owocna i przynosiła trwałe efekty. Prowadzi nas też przez przykłady praktykowania muzyki tradycyjnej, jako wspaniałego sposobu do świętowania, nawiązywania trwałych więzi przyjaźni, żywotnych relacji pomiędzy pokoleniami, wpływania na jakość życia lokalnych społeczności oraz traktowania rzemiosł tradycyjnych jako sztuk żywych, pozwalających nie tyle na schematyczne ich odtwarzanie, a raczej na ciągły proces odkrywania będący dla ich adeptów kluczem do życiowej przygody – dodaje.

Obecnie trwa nabór wniosków do III edycji programu. Potrwa do 21 kwietnia 2024 roku.

Tegoroczne projekty mogą być realizowane od 6 maja do 15 listopada 2024 roku.

Wypełniony i podpisany formularz aplikacyjny (według załączonego wzoru) wraz z załącznikami, zeskanowane do jednego pliku PDF należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: pracownia_mitt@nimit.pl, obowiązkowo z tytułem maila: OGNISKO MUZYKI I TAŃCA TRADYCYJNEGO 2024 – ZGŁOSZENIE, najpóźniej do dnia 21 kwietnia 2024 roku.

Niezbędnym elementem zgłoszenia jest portfolio lidera projektu z nagraniami wykonań utworów muzyki tradycyjnej. W wypadku wniosku na kontynuację działań niezbędne jest też załączenie multimediów pozwalających ocenić dotychczasowe działania Ogniska.

Dokumenty do pobrania w obecnej edycji:


Linki do reportaży:


Poprzednie edycje: