W dobie odchodzenia ostatnich wielkich mistrzów tradycyjnego rzemiosła muzycznego, jakość i sensowność przekazu staje się kwestią absolutnie podstawową dla przechowania istoty tradycyjnej muzyczności.

Wersja do druku

Udostępnij

Cech Muzyki Tradycyjnej to szeroki program sieciujący inicjatywy edukacyjne, badawcze i laboratoryjne (pracujące nad jakościami i technikami wykonawczymi) prowadzone wokół rodzimych tradycji muzycznych na terenie całego kraju. Główną misją przedsięwzięcia jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń, wiedzy i inspiracji między liderami i uczestnikami inicjatyw tworzących sieć, wspieranie ich poprzez rozwijanie i udostępnianie zasobów wiedzy i dobrych praktyk, oraz prowadzenie własnych modelowych ośrodków edukacyjnych.

Realizowany od 2020 roku rekonesans badawczy ma charakter ogólnopolski. Wizyty studyjne zespołu badawczego obejmują kluczowe ośrodki żywej tradycji, prowadzące stałą, długofalową działalność edukacyjną na rzecz transmisji tradycji muzycznych i około muzycznych, przekazu konkretnych technik wykonawczych, śpiewaczych i tanecznych. Nasze badania mają na celu poddanie jakościowej ocenie polskiej rzeczywistości edukacyjnej w obszarze muzyki tradycyjnej, uchwycenie generalnych kierunków i trendów, zbieranie dobrych praktyk oraz ich promocję.

Istotnym elementem działań będzie opracowanie koncepcji uruchomienia stałych ognisk edukacji muzyki tradycyjnej, opartej o obserwacje i dobre praktyki zgromadzone w raporcie.

Projekt powstał z inicjatywy Forum Muzyki Tradycyjnej we współpracy z Pracownią Muzyki i Tańca Tradycyjnego.

Więcej: http://www.muzykatradycyjna.pl/pl/programy/cech-muzyki-tradycyjnej

Jedną z form działań Cechu Muzyki Tradycyjnej jest rozwijanie dwóch tematycznych serii filmowych: KLUCZE – doświadczeni liderzy inicjatyw edukacyjnych opowiadają o sprawdzonych rozwiązaniach usprawniających ich pracę animacyjną, METODY – prezentuje autorskie metody i systemy działań wypracowane przez liderów inicjatyw edukacyjnych z różnych regionów Polski.

Multimedia Małego Kolberga: