Długofalowym celem zaplanowanego na kilka lat projektu jest zwiększenie dostępności archiwów muzyki tradycyjnej w zbiorach instytucjonalnych, społecznych i prywatnych.

Wersja do druku

Udostępnij

Zespół projektu Archiwa Dostępne bada i promuje dobre praktyki w instytucjach, publikuje teksty na temat metod archiwizowania, digitalizacji, przechowywania oraz udostępniania zbiorów.  

Od 2020 roku tworzy program szkoleń dla osób, instytucji i organizacji, które chcą rozpocząć lub kontynuować pracę nad uporządkowaniem, digitalizacją i udostępnianiem zbiorów związanych z kulturą wsi i muzyką tradycyjną. Partnerem merytorycznym cyklu szkoleń jest Centrum Archiwistyki Społecznej oraz Biblioteka Narodowa (Polona).

W latach 2019-2021 projekt Archiwa Dostępne jest realizowany przez we współpracy z Narodowym Instytutem Muzyki i Tańca w ramach działań Pracowni Muzyki i Tańca Tradycyjnego. 

Więcej: http://www.muzykatradycyjna.pl/pl/archiwadostepne 

Multimedia Archiwa Dostępne: