Wersja do druku

Udostępnij

Pracownia Muzyki i Tańca Tradycyjnego zajmuje się inicjowaniem, prowadzeniem oraz koordynacją długofalowych programów i zadań wspierających działania na rzecz zachowania, przekazu, kontynuacji i rozwoju tradycyjnej kultury muzycznej w Polsce, a także sieciowaniem grup i osób, które się nią zajmują.

Została powołana we współpracy Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i środowisk nieformalnych zrzeszonych w Forum Muzyki Tradycyjnej. Wspólne działania inspirowane są wieloletnimi doświadczeniami partnerów społecznych Instytutu we wspieraniu  środowisk lokalnych w procesie przywracania tradycyjnej muzyki do jej szerokich funkcji społecznych i kulturotwórczych. 

W ramach Pracowni działają tematyczne, międzyśrodowiskowe grupy robocze. Efektem ich prac są ponadregionalne, innowacyjne i eksperymentalne programy oraz długofalowe strategie wspierające odradzanie i ożywianie źródeł muzyki i tańca tradycyjnego jako twórczego elementu kultury współczesnej.

Osoby do kontaktu:

Piotr Piszczatowski
koordynator

+48 609 564 670

piotr.piszczatowski@nimit.pl

Anna Čemeljić
specjalistka ds. programowych

+48 785 170 000

anna.cemeljic@nimit.pl

Programy i projekty Pracowni Muzyki Tradycyjnej