Zeszyt ćwiczeń do pracy z uczniami. Wprowadza uczniów w fascynujący świat etnografii i zaprasza do odkrywania jego tajemnic. Metody etnograficzne zachęcają do prowadzenia własnych obserwacji, eksperymentów i pracy z lokalnym dziedzictwem. Wydany w ramach projektu „Etnografia: teren działania”, realizowanego w 2014 roku przez Muzeum Etnograficzne w Krakowie we współpracy z czterema szkołami z Małopolski.

Wersja do druku

Udostępnij

Zeszyt wprowadza uczniów w świat etnografii i zaprasza do odkrywania jego tajemnic. Metody etnograficzne zachęcają do prowadzenia własnych obserwacji, eksperymentów i pracy z lokalnym dziedzictwem. Opracowany tak, aby mógł zostać wykorzystany przez nauczycieli w trakcie prowadzenia lekcji.

Program stanowi kontynuację projektu „Etnografia: teren działania”, realizowanego w roku 2014 (program „Kolberg 2014 – Promesa”), w partnerstwie z czterema szkołami z Małopolski: w Jabłonce-Borach, Nowem Bystrem, Podsarniu i Zbludzy. Punktem wyjścia do wspólnych działań stały się obiekty, znajdujące się dzisiaj w kolekcji Muzeum, a kiedyś używane lub wytworzone w tych miejscowościach.

Wszyscy zainteresowani mogą skorzystać z „Zeszytu” pobierając go ze strony IMiT, lub ze strony Muzeum (na zasadzie wolnej licencji).

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.