Film z XVII edycji Międzynarodowej Letniej Szkoły Muzyki Tradycyjnej (6-20 lipca 2014 Świerkocin k/ Olsztyna)

Wersja do druku

Udostępnij

Film z XVII edycji Międzynarodowej Letniej Szkoły Muzyki Tradycyjnej (6-20 lipca 2014 Świerkocin k/ Olsztyna), która poświęcona była zajęciom praktycznym i teoretycznym związanym z polską muzyką tradycyjną, w tym pieśniom, muzyce instrumentalnej i tańcom przygotowanym w oparciu m.in. o zbiory Oskara Kolberga.

Zaproszeni wykładowcy nauczali polskiej muzyki tradycyjnej według autorskich metod obejmujących opanowanie tradycyjnych technik śpiewu i emisji pozwalającej na wykonywanie pieśni „białym głosem”, naukę pieśni oraz analizę etnolingwistyczną tekstów pieśni. Zajęciom praktycznym towarzyszyły wykłady i prezentacje filmów etnograficznych.

Podczas XVII Międzynarodowej Letniej Szkoły Muzyki Tradycyjnej zajęcia prowadzili wybitni znawcy i praktycy muzyki tradycyjnej:

Monika Mamińska – Domagalska – polskie pieśni tradycyjne
Zofia Bernad – polskie pieśni tradycyjne
Maciej Żurek – polska tradycyjna muzyka instrumentalna
Marek Szwajkowski – polskie tańce tradycyjne
Marta Urban – Burdalska – polskie tańce tradycyjne

Realizacja filmu – Hanna Linkowska

Produkcja: Fundacja Muzyka Kresów © Instytut Muzyki i Tańca, 2014

Koncert dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kolberg 2014 – Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca

 

fot. Ewa Dahlig-Turek

 

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.