Zbigniew Kruczek: W jakich okolicznościach spotkała Pani Witolda Lutosławskiego po raz pierwszy?

Wersja do druku

Udostępnij

Zbigniew Kruczek: W jakich okolicznościach spotkała Pani Witolda Lutosławskiego po raz pierwszy?

Jacqueline Fontyn: We wrześniu 1959 na międzynarodowym konkursie kompozytorskim w Liège. Był to konkurs na napisanie kwartetu smyczkowego i Witold Lutosławski był członkiem jury. Otrzymałam wtedy trzecią nagrodę; pierwszej nie przyznano. Lutosławski bardzo gratulował mi nagrodzonej kompozycji, żałując jednocześnie, że nie zostałam oceniona wyżej.

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.