Wyniki badań omnibusowych na temat rozpoznawalności osoby Oskara Kolberga przed i po Roku Oskara Kolberga.

Wersja do druku

Udostępnij

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.