Zbiór referatów wygłoszonych podczas sesji Portret rodzinny Witolda Lutosławskiego zorganizowanej w drozdowskim Muzeum Przyrody 30 sierpnia 2013 roku. Redakcja Grzegorz Michalski, Marcin Schirmer, Drozdowo 2013.

Wersja do druku

Udostępnij

Nakładem Muzeum Przyrody w Drozdowie oraz Fundacji Sztuk i Dialogu ukazał się tom referatów wygłoszonych podczas sesji Portret rodzinny Witolda Lutosławskiego zorganizowanej w drozdowskim Muzeum Przyrody 30 sierpnia 2013 roku.

Spis treści:

Grzegorz Michalski, Słowo wstępne

Część I Lutosławscy na tle dziejów regiony i kraju

Adam Czesław Dobroński, Lutosławscy wśród łomżan Małgorzata Dajnowicz, Obywatele, społecznicy, politycy – przyczynek na temat poglądów i działalności przedstawicieli rodziny Lutosławskich
Marcin Rydzewski, Rodzina Lutosławskich w Drozdowie na tle przemian społeczno-gospodarczych podłomżyńskiej wsi po 1918 roku
Rosario Martinez, Lutosławscy oczami cudzoziemki Sofii Casanovy
Monika Bednarczuk, Lutosławscy na ideowo-kulturalnej mapie Polski pierwszych dekad XX wieku
Robert Zaborowski, Filozofia życia Wincentego Lutosławskiego

Część II Witold Lutosławski – kompozytor, obywatel

Charles Bodman Rae, Pozycja Witolda Lutosławskiego w świecie
Krzysztof Meyer, Życie w cieniu brunatnym, czerwonym, awangardy i sukcesu
Bolesław Lutosławski, Portrety Witolda Lutosławskiego
Danuta Gwizdalanka, Witold Lutosławski – muzyka „prawdziwa” i „marginesowa”
Stanisława Chyl, Witold Lutosławski w Drozdowie
Krystyna Witkowska, Muzyka w rodzinie Lutosławskich na podstawie listów i wspomnień rodzinnych
Tadeusz Wielecki, Moje słyszenie „Livre”


Witold Lutosławski – portret rodzinny, redakcja Grzegorz Michalski, Marcin Schirmer, Drozdowo 2013.

 

Publikację dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Lutosławski 2013 – Promesa” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca oraz przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego w Łomży oraz Urzędu Miejskiego w Łomży.

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.