Film z warsztatów muzyki Polesia Lubelskiego w ramach programu IMiT „Szkoła mistrzów tradycji” (IV edycja)

Wersja do druku

Udostępnij

Film z warsztatów muzyki Polesia Lubelskiego (warsztaty gry na skrzypcach, harmonii trzyrzędowej i bębenku oraz śpiewu) w ramach programu IMiT „Szkoła mistrzów tradycji”
(IV edycja)

Warsztaty odbywały się w dniach 14 – 16 lutego i 28 lutego – 2 marca 2014 r. w Hołownie.

Artyści prowadzący warsztaty:

Kapela Zdzisława Marczuka (Zdzisław Marczuk, Paulina Kwaśniewska, Karolina Szymula)
Zygmunt Mazur
Zespół Jutrzenka z Dołhobród

Organizator warsztatów: Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego

fot. Ewa Sławińska-Dahlig

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.