W ramach uroczystej inauguracji Roku Oskara Kolberga, 21 lutego 2014 roku podczas koncertu w Domu Kultury w Przysusze przedstawiono oryginalne kompozycje Kolberga oraz muzykę ludową, pochodzącą z regionów, z którymi związki badacza w XIX w. miały szczególne znaczenie (Krakowskiego i Radomskiego).

Wersja do druku

Udostępnij

W ramach uroczystej inauguracji Roku Oskara Kolberga, 21 lutego 2014 roku podczas koncertu w Domu Kultury w Przysusze przedstawiono oryginalne kompozycje Kolberga oraz muzykę ludową, pochodzącą z regionów, z którymi związki badacza w XIX w. miały szczególne znaczenie (Krakowskiego i Radomskiego). Wykonano również muzykę, pochodzącą z okolic Przysuchy, którą Kolberg poznał w dzieciństwie i dokumentował podczas swoich pierwszych wypraw etnograficznych. Repertuar wykonywali: Iwona Kowalkowska, Wojciech Maciejowski i Andrzej Tatarski, a także mistrzowie muzyki tradycyjnej: Piotr Gaca, Tadeusz Jedynak i Maria Siwiec oraz kapela Niwińskich i Zespół Regionalny Mogilanie.

Inauguracji Roku Kolberga w Przysusze towarzyszyła ekspozycja pt. Muzyka tradycyjna i instrumentarium ludowe z regionu radomskiego w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, przedstawiła m.in. obrazy A. Bieńkowskiego, fotografie i filmy
P. Baczewskiego, ukazujące portrety muzykantów z okolic Przysuchy oraz ich młodych uczniów.

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.