Praca badawcza w ramach programu Muzyczne białe plamy

Wersja do druku

Udostępnij

Praca badawcza Ewy Czachorowskiej – Zygor – Twórczość symfoniczna i kameralna Adama Walacińskiego. Prezentacja. Interpretacja powstała w ramach I edycji programu Instytutu Muzyki
i Tańca „Muzyczne białe plamy”.

Program „Muzyczne białe plamy” adresowany jest do polskich i zagranicznych badaczy, którzy prowadzą badania naukowe w zaniedbanych lub mało znanych obszarach polskiej muzyki. Badania dotyczą polskiej muzyki w szerokim ujęciu chronologiczno-gatunkowym i obejmować mogą m.in. twórczość  kompozytorską, działalność artystyczną, aktywność muzykologiczną, czy recepcję muzyki.

Efektem realizacji I edycji programu (2011/2012) były cztery prace badawcze, które obejmują niezwykle szeroki zakres gatunkowy, stylistyczny i chronologiczny muzyki polskiej: Ewa Czachorowska – Zygor – Twórczość symfoniczna i kameralna Adama Walacińskiego. Prezentacja. Interpretacja; Tomasz Dziedzic, Marek Gaszyński – Polski Rock and Roll 1956-1968. Poza anteną i prasą (uwarunkowania, twórczość, patologia); Magdalena Szyndler – Repertuar muzyczny południowej części Śląska Cieszyńskiego (Beskid Śląski) – tradycja i współczesność; Mariusz Urban – Katalog zbioru muzykaliów zgromadzonych na chórze Kościoła pw. Najświętszego Imienia Jezus we Wrocławiu.

Ewa Czachorowska-Zygor – asystent w Katedrze Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego Akademii Muzycznej w Krakowie. W 2002 roku ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Krakowie (praca magisterska pt.: Funkcje muzyki w filmie fabularnym o tematyce muzycznej. Karl Hartl „Wen die Götter lieben”. Miloš Forman „Amadeusz”), gdzie jeszcze jako studentka piątego roku odbyła staż asystencki pod kierunkiem prof. Teresy Maleckiej; w roku 2001 w ramach programu Socrates/Erasmus studiowała w Universität für Musik und darstellende Kunst w Grazu (Austria). Już podczas studiów interesowała się problematyką korespondencji sztuk, zwłaszcza związków pomiędzy muzyką a filmem. Kontynuując badania z tego zakresu, w swej działalności naukowej podejmuje również zagadnienia związane z polską muzyką współczesną (twórczość K. Pendereckiego, A. Walacińskiego). W ramach zespołowego projektu badawczego pt.: Twórczość Krzysztofa Pendereckiego. Od genezy do rezonansu., zrealizowanego pod kierownictwem prof. Mieczysława Tomaszewskiego, przygotowała omówienia analityczne wybranych utworów K. Pendereckiego. Bierze czynny udział w krajowych i międzynarodowych kongresach
i konferencjach naukowych, jest autorką kilku haseł w Encyklopedii Muzycznej PWM oraz publikacji
z zakresu polskiej muzyki współczesnej oraz muzyki filmowej.

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.