Praca badawcza w ramach programu „Muzyczne białe plamy”.

Wersja do druku

Udostępnij

Praca badawcza Adama Tomasza Kukli – Twórczość polonezowa Jana Stefaniego powstała w ramach V edycji programu Instytutu Muzyki i Tańca „Muzyczne białe plamy”.

Program „Muzyczne białe plamy” adresowany jest do polskich i zagranicznych badaczy, którzy prowadzą badania naukowe w zaniedbanych lub mało znanych obszarach polskiej muzyki oraz tańca. Badania dotyczą polskiej muzyki oraz tańca i mogą obejmować np. twórczość kompozytorską, działalność artystyczną, aktywność muzykologiczną, recepcję muzyki, czy zagadnienia związane z historią, teorią, estetyką tańca polskiego, w szczególności tańca scenicznego.

Efektem realizacji V edycji programu (2015/2016) jest dziewięć prac badawczych, obejmujących szeroki zakres gatunkowy, stylistyczny i chronologiczny polskiej muzyki oraz tańca.

Adam Tomasz Kukla – absolwent muzykologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2015 roku obronił pracę magisterską pt. «Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale» Jana Stefaniego – geneza i charakterystyka kompozycji oraz wydanie krytyczne. Obecnie swoją wiedzę pogłębia na studiach doktoranckich w Instytucie Muzykologii UJ, kontynuując badania nad twórczością wspomnianego kompozytora. Jego zainteresowania skupiają się na historii muzyki 2. połowy XVIII i początku XIX wieku, źródłoznawstwie oraz edytorstwie muzycznym.

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.