Wykład będacy efektem pracy badawczej w ramach programu IMiT „Muzyczne białe plamy".

Wersja do druku

Udostępnij

Alicja Iwańska – wykład (cz. I) – Polska scena tańca modern w dwudziestoleciu międzywojennym i niemiecki ekspresjonizm

Wykład autorstwa Alicji Iwańskiej – część pracy badawczej pt. Twórczość choreograficzna Poli Nireńskiej na tle niemieckiego tańca ekspresjonistycznego lat trzydziestych XX wieku. Analiza i rekompozycja, zrealizowanego wspólnie z Iwoną Wojnicką w ramach V edycji programu Instytutu Muzyki i Tańca „Muzyczne białe plamy”.

Alicja Iwańska:

2016 – uzyskanie stopnia naukowego doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o sztuce (IS PAN, Warszawa)

2007-2011 – Studia Doktoranckie, Instytut Sztuki PAN, Warszawa. Praca doktorska pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. Lecha Sokoła

2003-2005 – Podyplomowe Studia Teorii Tańca (II edycja), Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina, Warszawa. Praca dyplomowa pod kierunkiem prof. dr hab. Małgorzaty Komorowskiej

1996-2000 – Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego, Zielona Góra. Magister w zakresie Animacji Społeczno-Kulturalnej, specjalność: Taniec

1990-1992 – Państwowe Pomaturalne Studium Kulturalno-Oświatowe i Bibliotekarskie, Opole. Instruktor Kulturalno-Wychowawczy o specjalności taniec

Członek Polskiego Forum Choreologicznego

Autorka tekstu Pola Nireńska: człowiek i dzieło. Taniec z przeszłością [w:] Polskie artystki awangardy tanecznej. Historie i rekonstrukcje, pod red. Joanny Szymajdy, IMIT – IAM, Warszawa 2017

Udział w programie „Muzyczne Białe Plamy” (V edycja, 1.10.2015 – 30.06.2016), IMIT, Warszawa; Twórczość choreograficzna Poli Nireńskiej na tle niemieckiego tańca ekspresjonistycznego lat trzydziestych XX wieku. Analiza i rekompozycja (projekt realizowany wspólnie z Iwoną Wojnicką).

Od 2005 roku – udział w międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach naukowych

Publikacje dr Alicji Iwańskiej z zakresu edukacji tanecznej oraz teorii i historii tańca ukazały się w: „Prowincja” (2007), „Taniec” (2008,2016), „Pamiętnik Teatralny” (2008), „Studia Choreologica” (2012, 2016), „Journal of Education Culture of Society” (2012), „KulturaEnter” (2014); tomy pokonferencyjne: Dionizos i dionizyjskość. Mit, sztuka, filozofia, nauka, red. Tomasz Drewniak, Alina Dittmann, Nysa-Görlitz 2008, Ogrody nauk i sztuk. Szkice, studia i interpretacje na pograniczach nauk, red. Aleksander Kobylarek, Wrocław 2010, Sztuka jako przestrzeń edukacyjna. Teoria i praktyka, pod red. Marii Jabłońskiej, Wrocław 2011, Ogrody nauk i sztuk. Debiuty 2011, red. nauk. Aleksander Kobylarek, tom 1, rocz. 2011, Wrocław 2012, Ogrody nauk i sztuk. Debiuty 2012, red. nacz. Aleksander Kobylarek, Wrocław 2012.

Biogram – dokumentacja programu „Białe plamy – muzyka i taniec”

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.