Praca badawcza w ramach programu „Muzyczne białe plamy”.

Wersja do druku

Udostępnij

Praca badawcza Jolanty Guzy-Pasiak – Twórczość chóralna Ludomira Michała Rogowskiego (ze szczególnym uwzględnieniem źródeł z archiwów dubrownickich) powstała w ramach III edycji programu Instytutu Muzyki i Tańca „Muzyczne białe plamy”.

Program „Muzyczne białe plamy” adresowany jest do polskich i zagranicznych badaczy, którzy prowadzą badania naukowe w zaniedbanych lub mało znanych obszarach polskiej muzyki oraz tańca. Badania dotyczą polskiej muzyki oraz tańca i mogą obejmować np. twórczość kompozytorską, działalność artystyczną, aktywność muzykologiczną, recepcję muzyki, czy zagadnienia związane z historią, teorią, estetyką tańca polskiego, w szczególności tańca scenicznego.

Efektem realizacji III edycji programu (2013/2014) jest dziesięć prac badawczych, które obejmują szeroki zakres gatunkowy, stylistyczny i chronologiczny polskiej muzyki oraz tańca.

dr Jolanta Guzy-Pasiak – muzykolog, adiunkt w Zakładzie Muzykologii Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, stypendystka The Kosciuszko Foundation w Nowym Jorku, Robert Anderson Research Trust w Londynie. Członek redakcji kwartalnika muzykologicznego „Muzyka”. Wykładowca w Collegium Civitas. Współpracowała m.in. z Centrum Sztuki Współczesnej i Polskim Towarzystwem Muzyki Współczesnej. Zainteresowania badawcze: muzyka I połowy XX wieku, twórczość emigracyjna kompozytorów polskich.

Zdjęcia z dokumentacji pracy:

Il. 1. Puté vejelis (Oj, szumiał wietrzyk). Opracowanie na chór mieszany L.M. Rogowskiego. „Tygodnik Wileński” 1911 nr 11–12 z dn. 22 marca, s. 23.

Il. 2. Tablica upamiętniająca pobyt kompozytora w Dubrowniku umieszczona na ścianie klasztoru św. Jakuba, w którym mieszkał L.M. Rogowski. Fot. J.G.-P.

Il. 3. Czytelnia Archiwum Państwowego w Dubrowniku, Pałac Sponza. Na stole jedna z kilkunastu teczek z kolekcji Ludomira Michała Rogowskiego, oznaczonej RO-180. Fot. J.G.-P.

Il. 4. Trzy pieśni jugosłowiańskie na chór mieszany L.M. Rogowskiego. Katowice 1938.

Il. 5. Pałac Sponza, siedziba Archiwum Państwowego w Dubrowniku, w którym przechowywana jest kolekcja L.M. Rogowskiego. Fot. J.G.-P.

Il. 6. Dubrownik, klasztor św. Jakuba (charakterystyczna dzwonnica), w którym mieszkał L.M. Rogowski. Fot. J.G.-P.

Il. 7. Jolanta Guzy-Pasiak, zdjęcie z prywatnego archiwum

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.