Praca badawcza w ramach programu „Muzyczne białe plamy”.

Wersja do druku

Udostępnij

Tradycyjna kultura muzyczna – katalog polskich wydawnictw książkowych i multimedialnych opublikowanych w ostatnim ćwierćwieczu autorstwa Barbary Śnieżek, Kai Maćko-Gieszcz i Piotra Dorosza powstał w ramach IV edycji programu Instytutu Muzyki i Tańca „Muzyczne białe plamy”.

Program „Muzyczne białe plamy” adresowany jest do polskich i zagranicznych badaczy, którzy prowadzą badania naukowe w zaniedbanych lub mało znanych obszarach polskiej muzyki oraz tańca. Badania dotyczą polskiej muzyki oraz tańca i mogą obejmować np. twórczość kompozytorską, działalność artystyczną, aktywność muzykologiczną, recepcję muzyki, czy zagadnienia związane z historią, teorią, estetyką tańca polskiego, w szczególności tańca scenicznego.

Efektem realizacji IV edycji programu (2014/2015) jest jedenaście prac badawczych, obejmujących szeroki zakres gatunkowy, stylistyczny i chronologiczny polskiej muzyki oraz tańca.

 

Barbara Śnieżek – etnomuzykolog, absolwentka Instytutu Muzykologii UW. Pracę magisterską poświęciła nabożeństwu Gorzkich Żalów na terenie archidiecezji przemyskiej. Jej zainteresowania koncentrują się wokół religijnej muzyki ludowej, współczesnej muzyki kościelnej oraz tradycyjnej muzyki Rzeszowszczyzny. Pracuje w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina. Współpracuje ze Zbiorami Fonograficznymi IS PAN.

Kaja Maćko-Gieszcz – etnomuzykolog i antropolog, absolwentka Instytutu Muzykologii oraz Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW. Prowadziła badania m.in. wśród Łemków na Dolnym Śląsku, staroobrzędowców w ukraińskim Budziaku i górali pochodzenia polskiego na rumuńskiej Bukowinie. Współpracuje ze Zbiorami Fonograficznymi IS PAN.

Piotr Dorosz – etnomuzykolog i muzyk, absolwent Instytutu Muzykologii UW, doktorant w Instytucie Sztuki PAN (pod kierunkiem prof. dra hab. Piotra Dahliga pisze pracę doktorską na temat polskich pieśni żniwnych i dożynkowych), pracownik Zbiorów Fonograficznych IS PAN. Założyciel i członek Kapeli Dorosza, kultywującej wiejskie tradycje muzyczne wschodniego i południowo-wschodniego Mazowsza. Gra na harmonii pedałowej i ligawce.

B. Śnieżek, K. Maćko-Gieszcz, P. Dorosz – Tradycyjna kultura muzyczna – katalog polskich wydawnictw książkowych i multimedialnych opublikowanych w ostatnim ćwierćwieczu. KOMUNIKAT BADAWCZY

Materiały

Wybór dokumentacji audiowizualnej, będącej efektem działań prowadzonych przez Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca od 2010 roku.